Balvos noslēdzies Latgales uzņēmējdarbības centra seminārs

Laiks gatavot projektu pieteikumus!

14.jūlijā, Balvos, notika Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs (LUC), sadarbībā ar Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centru (ZLBTC),  organizētais seminārs  “Atbalsta pasākumi komersantiem“. Semināra mērķis bija sniegt klausītājiem informāciju par uzņēmējdarbības attīstīšanas iespējām.

Semināra laikā Lauku atbalsta dienesta (LAD) Lauku attīstības daļas vadītāja vietniece Aija Paidere klātesošajiem sniedza informāciju par LAD izsludināto projektu iesniegumu pieņemšanu “Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstības” apakšpasākumā “Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā” otrās kārtas trim aktivitātēm: “Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība”,”Ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību dažādošana”,”Tūrisma aktivitāšu veicināšana”. Šo aktivitāšu mērķis ir veicināt ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību un nodarbinātību lauku teritorijās, dodot iespēju īstenot dažādas ar lauksaimniecību nesaistītas, kā arī tūrisma aktivitātes, tādējādi palielinot ienākumu līmeni lauku reģionos. Projektu iesniegumu pieņemšana LAD notiks no 2017. gada 1. augusta līdz 31.augustam. Lektore  sniedza atbildes uz klausītāju jautājumiem.

 

Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centra (LUC)  vadītājs  Vladislavs Stankevičs  auditoriju iepazīstināja ar LUC tuvākajām aktivitātēm un pasākumiem. Uzņēmējus ieinteresēja plānotā tirdzniecības misija, izstādes. Uzņēmēji saņēma arī atbildes uz jautājumiem par Latgales speciālās ekonomiskās zonas izmantošanas iespējām.

ZLBTC direktore  Inta Kaļva , savukārt, pastāstīja par plānoto Ziemeļlatgales uzņēmēju braucienu uz Žukovu, Polijā un turpmāko sadarbību.

Valsts darba inspekcijas Gulbenes sektora vecākā inspektore Guna Koļcova  uzņēmējus rosināja  iesaistīties ESF sociālā fonda  projektā “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana”, kuru inspekcija īstenos sākot ar 2017. gada augustu. Projekta ietvaros uzņēmējiem būs iespēja sakārtot darba drošības jautājumus savos uzņēmumos.

Pašnodarbinātais Kaspars Kravalis, tāpat kā daudzi citi semināra dalībnieki, novērtējot pasākumu, atzina, ka seminārs bija ļoti noderīgs, jo tas deva daudz informācijas gan par nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības attīstības iespējām, gan par citiem atbalsta instrumentiem.

Fotogrāfijas no semināra: