Latgales reģionā ainavu dārgumiem saņemti teju 200 pieteikumi

Ar saņemtajiem 928 pieteikumiem no visas Latvijas, tai skaitā teju 200 pieteikumiem no Latgales reģiona, ir noslēdzies pirmais solis Latvijas simtgades aktivitātes “Dāvana Latvijai – elektroniska ainavu dārgumu krātuve “Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt”” ietvaros.

 Ainavu dārgumi – kā vietas un objekti, tā ainavas ar īpašu vēstījumu par Latvijas un tās reģionu dabu un vēsturi, kas jāsaglabā nākamajām paaudzēm – ir pieteikti no visām Latgales plānošanas reģiona pašvaldībām. Krāšņie Daugavas loki no Krāslavas līdz Daugavpilij, kas saņēma visvairāk pieteikumu reģionā, noslēpumainais Velnezers, Latgales jūra Rāznas ezers un Mākoņkalns, kas uz to noraugās, Daugavpils, Rēzeknes, Krāslavas, Preiļu un Ludzas pilsētas ainavas, skaistās Latgales baznīcas un dievnami, zilie ezeri, daudzveidīgie dabas parki un citi objekti un vietas – tie ir mūsu Latgales reģiona dārgumi, ko pieteica iedzīvotāji.

Saņemtie pieteikumi šobrīd tiek apkopoti, kategorizēti tā, lai kopā ar Ainavu ekspertu padomi no reģiona atlasītu līdz 50 vērtīgākajām un unikālākajām Latgales ainavām, kas tiktu virzītas uz nākamo kārtu – elektronisko balsošanu.

Augusta vidū tiks uzsākta elektroniskā balsošana, kas norisināsies divus mēnešus. Ikviens varēs paust savu viedokli tīmekļa vietnē www.ainavudargumi.lv, izvēloties vērtīgākās Latvijas ainavas. Jāatzīmē, ka no katra reģiona varēs izvēlēties ne vairāk kā 10 ainavas. Ainavu vērtēšanā piedalīsies arī Ainavu ekspertu padome.

Apkopojot kā iedzīvotāju balsošanas rezultātus, tā Ainavu ekspertu padomes vērtējumu, tiek plānots, ka novembra vidū būs zināmas 10 vērtīgākās ainavas katrā no reģioniem, kas tiks iekļautas Latvijas Nacionālās bibliotēkas dārgumu krātuvē. Par katru no šiem dārgumiem tiks apkopota informācija (gan vēsturiskas fotogrāfijas, gan atmiņu stāsti), lai atspoguļotu ainavas mainību vairāku desmitu gadu griezumā. Latvijas jubilejas gadā šie ainavu dārgumi tiks iemūžināti, pieaicinot profesionālus fotogrāfus, un katrā plānošanas reģionā notiks izstādes un diskusijas. Tajās runās par to, kādu Latviju vēlamies redzēt nākamajās simtgadēs un kas jādara, lai vēlamo mērķi sasniegtu.

Latgales plānošanas reģions ir pateicīgs ikvienam, kas ir pieteicis ainavu dārgumus no Latgales šai aktivitātē un novērtējis, kas ir tas īpašais mūsu pusē, par ko būtu vērts pastāstīt citiem un ko būtu vērts saglabāt nākamajām paaudzēm.

 Par aktivitāti

Latvijas simtgades svinību ietvaros Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, pašvaldību publiskajām bibliotēkām un plānošanas reģioniem organizē aktivitāti “Dāvana Latvijai – elektroniska ainavu dārgumu krātuve “Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt””. Tās mērķis ir sekmēt kvalitatīvu un daudzfunkcionālu ainavu saglabāšanu, kas visā Latvijā uzlabo cilvēku dzīves kvalitāti, veicina vietu, reģionu un valsts ekonomisko aktivitāti un atpazīstamību.

Iesaistot visas Latvijas iedzīvotājus, tiks apzināti Latvijas ainavu dārgumi – vietas un teritorijas laukos, ciemos un pilsētās, kuras tiek identificētas kā īpašas Latvijas un tās reģionu vērtības, neatkarīgi no to pašreizējā aizsardzības statusa un saglabātības pakāpes. Apzinot skaistākās un vērtīgākās ainavas, notiks arī to izvērtēšana iekļaušanai Latvijas Kultūras kanonā, kas ir Latvijas lepnuma un goda zīme.

Informāciju sagatavoja: Latgales plānošanas reģiona projektu koordinatore Iluta Kriškijāne

e-pasts: iluta.kriskijane@latgale.lv, tālrunis: 65423801