Latgales plānošanas reģions tiekas ar VAS “Latvijas valsts meži”, lai pateiktos par sadarbību

Š.g. 21.maijā, Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētāja Alīna Gendele un Latgales plānošanas reģiona administrācijas vadītāja Iveta Maļina – Tabūne,  tikās ar VAS “Latvijas valsts meži” vadību, lai pārrunātu līdzšinējo pozitīvo sadarbību, kā arī nākotnes attīstības perspektīvas.  Tikšanās laikā liela vērība tika pievērsta Latgales plānošanas reģiona un pašvaldību kopīgai akcijai “100 ozoli Latgalei”, kas maija mēnesī ar “Latvijas valsts meži” atbalstu norisinājās visā Latgales teritorijā.

Maija sākumā Latgales reģiona pašvaldību pagastu pārvaldes, izglītības un kultūras iestādes, nevalstiskās organizācijas, jaunieši un citu iedzīvotāju grupu interesenti katrā Latgales pašvaldībā iestādīja simts ozolus, kopā vairāk  ne kā 2000. Kopīgo akciju ar mērķi iedzīvotājos stiprināt piederības sajūtu valstij, reģionam un novadiem, Latgales plānošanas reģiona Attīstības padome rīkoja gatavojoties nozīmīgajiem valsts svētkiem – Latgales kongresa simtgadei.

Vairākās pašvaldībās ozolu stādīšanai par godu tika rīkoti īpaši svētki un izveidotas piemiņas zīmes. Kā viens no nozīmīgākajiem “100 ozoli Latgalei” pasākumiem notika 6. maijā Daugavpilī, kur Tautu foruma ietvaros kopā ar Valsts prezidentu R. Vējoni, Kultūras ministri D. Melbārdi, Daugavpils goda pilsoņiem un Latvijas mazākumtautību pārstāvjiem pie pieminekļa kritušajiem poļu karavīriem Slobodkā iestādīja 100 ozolu birzi.

Tikšanās laikā Latgales plānošanas reģiona pārstāvji, novērtējot akcijas nozīmīgumu, kas vērsts uz Latvijas tautas vienotības un piederības sajūtas spēcināšanu, VAS “Latvijas valsts meži” pasniedza pateicības rakstu par atbalstu Latgales kongresa simtgades nodrošināšanas pasākumam – akcijas “100 ozoli Latgalei”veiksmīgai norisei Latgales reģiona pašvaldībās.

Latgales plānošanas reģions aicina ikvienu iedzīvotāju pētīt savas vietas vēsturi, godināt personības un pieminēt notikumus, kas ietekmējuši Latvijas valsts izveidi.

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Iveta Maļina – Tabūne