Latgales plānošanas reģions pasniedz pateicības rakstus 11 Latgales pašvaldību jauniešiem

Piektdien, 6. oktobrī no plkst. 10.00 līdz plkst. 15.00 Rēzeknes Nacionālo biedrību kultūras namā (Atbrīvošanas alejā 97) projekta „L.A.B.S.” ietvaros notika Latgales brīvprātīgo forums, kurā piedalījās vairāk kā simts jaunatnes lietu speciālisti, NVO pārstāvji, jauniešu līderi un aktīvie jaunieši no 11 Latgales pašvaldībām.

Foruma ietvaros,  projekta  brīvpratigie.lv koordinators Ints Teterovskis dalījās par mājas lapas brivpratigie.lv iespējām, Daugavpils novada Jaunatnes projektu koordinatore Milāna Loča informēja par pieredzi savā pašvaldībā ar projekta norisi „Brīvprātīgs un atzīts”, bet noslēgumā grupās tika diskutēts un meklētas atbilde, kas tad ir Brīvprātīgam darbam draudzīga pašvaldība.

Īpašs pārsteigums foruma ietvaros gaidīja jauniešus no Latgales plānošanas reģiona, kas godināja aktīvakos jauniešus izsniedzot tiem PATEICĪBAS RAKSTUS par ieguldījumu pilsoniskas sabiedrības veidošanā, pašaizliedzīgu brīvprātīgā darba popularizēšanu un veikšanu Latgales reģionā.

Pateicības rakstus saņēma 19 aktīvākie brīvprātīgo jaunieši no 11 pašvaldībām:

Līga Naidenoka un Evita Beāte  Valaine (Aglonas novads)

Viktoriju Leščinska un Artis Rimšs (Ciblas novads)

Alīna Logina un Elvis Garais  (Balvu novads)

Jānis Soms un Jevģenija Kaļinčuka (Daugavpils novads)

Marta Ločmele  un Kamila Moroza (Kārsavas novads)

Skaidris Skutelis (Līvānu novads)

Armands Rusiņš un Daniels Freimanis (Preiļu novads)

Arina Semeikina un Līga Ivanova (Rēzeknes pilsēta)

Eduards Zariņš un Daniela Lozda (Rēzeknes novads)

Rasma Ormane un Darja Komlačeva (Riebiņu novads)

Projektu „L.A.B.S.” (Latgalē atzīts brīvprātīgo sertifikāts) īsteno biedrība „Jaunatnes Čemodāns”. Kā pastāstīja projekta „L.A.B.S.” koordinatore un biedrības „Jaunatnes Čemodāns” valdes locekle Liāna Merņaka, projekta mērķis ir jauniešu brīvprātīgā darba sistematizēšana trīs Latgales pašvaldībās un pirmā Latgales Brīvprātīgo jauniešu foruma organizēšana, veicinot jauniešos līdzdalību Latgales novada un valsts nozīmes lēmumu pieņemšanā un pozitīvu attieksmi pret iesaistīšanos savas kopienas dzīves uzlabošanā.

Projekts „L.A.B.S.” notiek LR Kultūras ministrijas finansētās un biedrības „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” īstenotās Latgales NVO projektu programmas 2017” ietvaros.