Latgales plānošanas reģiona pašvaldības piedalījās starptautiskā konferencē Anīkščos

Latgales plānošanas reģions ir uzsācis projekta “Praktisko apmācību un pasākumu cikls sadarbības veicināšanai starp iestādēm un darbinieku kapacitātes celšanai” (Open leadership) īstenošanu. Tā ietvaros šī gada 3. un 4. oktobrī Lietuvas pilsētā Anīkšči norisinājās starptautiska konference “Inovatīvas un efektīvas pašvaldības vadības metodes un tehnikas”, kas pulcēja vairāk nekā 150 dalībniekus no Latvijas un Lietuvas. Latvijas delegāciju pārstāvēja Aglonas, Balvu, Dagdas, Daugavpils, Ilūkstes, Kārsavas, Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Preiļu, Rēzeknes, Riebiņu, Rugāju, Vārkavas, Viļānu un Viļakas novadu pašvaldību, Daugavpils un Rēzeknes pilsētu pašvaldību, Eiroreģiona “Ezeru zeme” un Latgales plānošanas reģiona pārstāvji.

Lai uzlabotu sniegto pakalpojumu kvalitāti pašvaldībās un plānošanas reģionā, projekta dalībnieki tika iepazīstināti ar inovatīvu pieeju – LEAN vadības sistēmu. Latgales plānošanas reģiona pašvaldībām šī vadības sistēma nav pazīstama, atšķirībā no partneriem Lietuvā, kuri ir uzsākuši tās ieviešanu pašvaldības un tās iestāžu darbā. Savu pieredzi konferences ietvaros prezentēja lietuviešu kolēģi – Anīkšču rajona un Alītas un Kauņas pilsētu pašvaldību pārstāvji – stāstot par LEAN ieviešanas procesu pašvaldībās, par pieredzi aktīvas pilsoniskas sabiedrības veidošanā, kā arī par soļiem, kas tika veikti radot tūristiem pievilcīgu galamērķi Anīkšču pilsētu. Speciālisti arī stāstīja par uz rezultātiem orientētu vadību, reģionu specializāciju, vietējās pašvaldības tēla veidošanu sociālajos tīklos un tā nozīmi, kā arī par sociālo reklāmu izmantošanu pašvaldībās problēmsituāciju risināšanai.

Arī Latvijas pārstāvji dalījās savā pieredzē. Daugavpils pilsētas domes pārstāve Inese Andiņa stāstīja par Informācijas biroja izveidi un tā ieguvumiem, Rēzeknes pilsētas pašvaldības pārstāve Ilona Kozlova dalījās ar pieredzi ISO standartu ieviešanā sociālajā jomā, Līvānu novada pašvaldības pārstāve Inese Stahovska stāstīja par pašvaldības un uzņēmēju sadarbību. Par pašvaldības iespējām saglabāt kultūrvēsturiskā mantojuma ēkas un radīt ekskluzīvu produktu – Marka Rotko Mākslas centru – stāstīja Māris Čačka.

Konferences materiāli pieejami šeit:

1. Pašvaldības iekšējo darbību efektivitāte, pamatojoties uz LEAN. (Aris Lencevičius)

2. LEAN izvēršana Lietuvas Republikas Valsts sociālās apdrošināšanas fondā (SODRA). EN (Mindaugs Sinkevičius)

2. LEAN izvēršana Lietuvas Republikas Valsts sociālās apdrošināšanas fondā (SODRA). LT (Mindaugs Sinkevičius)

3. LEAN izvēršana pašvaldībā. (Ne)iespējamā misija. (Vytautas Jastremskis)

4. Informācijas biroja esamība pašvaldībā – plusi un mīnusi. Daugavpils pilsētas pašvaldības piemērs. (Inese Andiņa)

5. ISO standartu ieviešana sociālajā jomā. Rēzeknes pilsētas pašvaldības piemērs. (Ilona Kozlova)

6. Sadarbības ar uzņēmējiem veicināšana. Līvānu novada pašvaldības piemērs. (Inese Stahovska)

7. Publiskā sektora uzņēmumu un iestāžu darba un efektīvas pārvaldības uzlabošana. (Julius Lukošius)

8. Īstā pašpārvalde – kad iedzīvotāji darbojas paši? (Tautvydas Tamulevičius)

11. Pašvaldības tēla radīšana – sociālie tīkli: mēra profils, pašvaldības vai tās darbinieku profili, komunikācija. (Mindaugs Ardišauskas)

12. Sociālā reklāma. Kas ir tā klients? (Paulius Rymeikis)

14. Iespējas izmantot ģeogrāfiskās informācijas sistēmu (ĢIS) pašvaldībai būtisku jautājumu risināšanā. LEAN IT sistēma. (Andrius Kucas)

15. Uz rezultātiem orientēta vadība. (Alvydas Punis)

16. Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs kā piemērs pašvaldības iniciatīvai saglabāt kultūrvēsturisko mantojumu. (Māris Čačka)

Šis bija pirmais pasākums projekta ietvaros. Līdz pat 2019. gada 30. aprīlim vēl tiks organizētas reģionāla un starptautiska mēroga konferences, praktiskas apmācības par tēla veidošanu, apmācību cikls par pašvaldību sniegto pakalpojumu kvalitāti, stresa un konfliktu vadību, personāla efektivitāti, pieredzes apmaiņas braucieni pie Latvijas un Lietuvas pašvaldībām, starptautiskas darba grupas kultūras un tūrisma jomās, kā arī individuālas un grupu koučinga sesijas LEAN vadības sistēmas kontekstā pašvaldībās.

 

 

Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Šis dokuments ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī dokumenta saturu pilnībā atbild Latgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.