Latgales pašvaldības piedalās starptautiskā konferencē Anīkščos

Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar saviem sadarbības partneriem, uzsākot īstenot  projektu “Praktisko apmācību un pasākumu cikls sadarbības veicināšanai starp iestādēm un darbinieku kapacitātes celšanai”* š.g. 3. un 4. oktobrī Lietuvas pilsētā Anīkšči,  rīko starptautisku konferenci “Inovatīvas un efektīvas pašvaldības vadības metodes un tehnikas”.
Konferences ietvaros vairāk kā 150 Latgales plānošanas reģiona un Lietuvas pašvaldību darbinieki  tiks iepazīstinātas ar LEAN vadības sistēmu, tās priekšrocībām un rīkiem, kas ļautu uzlabot uz klientiem orientētu pakalpojumu sniegšanas kvalitāti pašvaldībās, organizējot reģionāla un starptautiska mēroga konferences, praktiskas apmācības, pieredzes apmaiņas braucienus pie Latvijas un Lietuvas pašvaldībām, starptautiskas darba grupas kultūras un tūrisma jomās, individuālas un grupu koučinga sesijas līdz pat 2019. gada 30. aprīlim.

* Konference notiek Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam projekta “Praktisko apmācību un pasākumu cikls sadarbības veicināšanai starp iestādēm un darbinieku kapacitātes celšanai (Open leadership)”(Nr. LLI-59) ietvaros.