Latgales bērnus un jauniešus aicina piedalīties pētniecisko darbu konkursā “Mana dzimta”

Lai stiprinātu dzimtas tradīciju nepārtrauktību, etniskās atmiņas saglabāšanu un uzturētu garīgo avotu spēku, Latgales reģiona bērni un jaunieši tiek aicināti piedalīties pētniecisko darbu konkursā „Mana dzimta.”  Bērni un jaunieši aicināti radošā darbā – tekstuāli, attēlos, fotogrāfijās – aprakstīt savas ģimenes tradīcijas, kā tās kopj un nodod mantojumā no paaudzes paaudzē, kā arī parādīt un atklāt nacionālo dažādību.

“Pētniecisko darbu konkurss” ir projekta “Ziemeļaustrumlatgales nacionālā daudzveidība” aktivitāte, ko organizē Kārsavas novada krievu kultūras biedrība “Utroja” kopā ar citām nevalstiskajām organizācijām – Ludzas biedrību “Kira”, Rēzeknes ebreju biedrību “Arayn” un biedrību “Sadarbības platforma”. Organizatori uzsver, ka viss labākais, kas izturējis laika pārbaudi un palicis kā dārgs mantojums no iepriekšējām paaudzēm, ir jāsaglabā, jāturpina un jāpopularizē, it īpaši bērnu un jauniešu vidū.

Konkursa mērķis ir veicināt etniskās atmiņas saglabāšanu saistībā ar dzimtu vēsturi, dzimtās vietas iedzīvotājiem, garīgo avotu skaidrību, iepazīstinot ar savas tautas un dzimtas vērtībām, kā arī pilnveidot skolēnu pētniecisko darbu veidošanas prasmes.

Konkursā aicināti piedalīties Latgales reģiona vispārizglītojošo skolu audzēkņi – dažādu tautību pārstāvji. Konkursa darbi tiks vērtēti trīs kategorijās, iedalot konkursa dalībniekus grupās: sākumskola, pamatskola un vidusskola.


Konkursa „Mana dzimta” darbu iesūtīšanas laiks: no 2017. gada 15. septembra līdz 2017. gada 1. novembrim.  

Konkursa noslēgumā katrā dalībnieku grupā tiks apbalvoti trīs labākie darbi, pēc komisijas ieskatiem var būt pasniegtas arī veicināšanas balvas. Uzvarētāju apbalvošana notiks konkursa noslēguma pasākumā š.g. 1. decembrī Kārsavā.

Latgales reģiona bērni un jaunieši laipni aicināti piedalīties, lai dziļāk izpētītu savas dzimtas saknes un tradīcijas!

Kārsavas novada krievu kultūras biedrības “Utroja” īstenotais projekts “Ziemeļaustrumlatgales nacionālā daudzveidība” notiek LR Kultūras ministrijas finansētās un biedrības “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” īstenotās “Latgales NVO projektu programmas 2017” ietvaros.

Plašāka informācija: Ināra Rasima, tālrunis: 29330637, e-pasts:  inaraktn@inbox.lv