Krāslavas novadā notiek vasaras skola-nometne Latvijas, Norvēģijas reģionu un pašvaldību attīstības plānošanas speciālistiem

No 2017.gada 21. līdz 23. augustam Krāslavas novadā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu un Krāslavas novada pašvaldību organizē Latvijas – Norvēģijas reģionu un pašvaldību attīstības plānošanas speciālistu nometni – vasaras skolu. Šādu pasākumu VARAM organizē jau otro gadu, tādējādi bagātinot reģionu un pašvaldību attīstības plānošanas speciālistu zināšanas, apmainoties pieredzē, pilnveidojot profesionālās prasmes, iegūstot iedvesmu, kā arī veidojot un stiprinot visa veida sadarbību.

Šogad pasākuma atšķirīga pazīme ir Norvēģijas kolēģu dalība, tādējādi stiprinot Latvijas-Norvēģijas sadarbību, sekmējot pieredzes apmaiņu un zināšanu apmaiņu starp Latvijas un Norvēģijas ekspertiem, kā arī veicinot iespējamu tālāku sadarbību. Norvēģijas eksperti ar VARAM kolēģiem pārrunās aktualitātes reģionālās politikas īstenošanā, kā arī iepazīsies ar Krāslavas novada un Daugavpils pilsētas sociāli ekonomisko situāciju un attīstības iespējām, t.sk. ar Norvēģijas finanšu instrumenta atbalstu īstenotajiem vai plānotajiem projektiem.

Kopumā pasākumā piedalīsies vairāk nekā 40 Latvijas plānošanas reģionu un pašvaldību speciālistu no visiem plānošanas reģioniem.

Trīs dienu garumā radošā un pozitīvā vidē pasākuma dalībniekiem tiks sniegtas tematiskās lekcijas par attīstības plānošanai būtiskiem jautājumiem – teritorijas attīstības plānošanas sistēmas pielietošana, statistikas datu ieguve un izmantošana, attīstības un budžeta plānošanas sasaiste, sabiedrības līdzdalība attīstības plānošanā un īstenošanā, uzklausot Norvēģijas ekspertu pieredzi un saņemot Norvēģijas un Latvijas ekspertu konsultācijas šajos jautājumos.

Tiks organizētas arī tematiskās vizītes Krāslavas un Aglonas novados, apskatot novadu spilgtākos objektus un uz vietējo resursu lietderīgu izmantošanu vērstus projektus.

Tāpat treneru pavadībā tiks rīkoti profesionālo prasmju izaugsmes treniņi, kas vērsti uz veiksmīgas sadarbības veidošanu un prioritāšu efektīvu un mērķtiecīgu plānošanu, balstoties uz dalībnieku pieredzes stāstiem.

Vienlaikus notiks arī darbnīcas par radošuma metodēm un  sadarbības veidošanas rīkiem pasākuma dalībnieku iniciatīvas un līdzdalības aktivizēšanai. Pasākuma dalībnieki  varēs apmainīties ar savu pieredzi un uzklausīt iedvesmojošus stāstus.

Pasākuma laikā neformālā gaisotnē tiks organizēts novadu vakars, kurā dalībniekiem būs iespēja iepazīties un nogaršot Norvēģijas un Latvijas pašvaldībām raksturīgos ēdienus. Pasākuma noslēgumā dalībnieki tiks pārsteigti ar Latgales ģimenes saimniecības meistarklasi darbspēju palielināšanai.

 Pasākums tiek finansēts no Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālajām iestādēm” Divpusējās sadarbības fonda.

Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 67026905
E-pasts: prese@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv