Krāslavas baznīcai -250

Krāslavas Sv. Ludvika Romas katoļu baznīcai – 250 Sv. Donāta svētku atlaidu dievkalpojumi un pasākumi 

Dievnams ir spilgtākais Latgales baroka arhitektūras paraugs un otrā lielākā svētceļotāju vieta Latgalē pēc Aglonas, jo baznīcā atrodas Svētā Donāta mocekļa relikvijas. Baznīca ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, kas iesvētīts 1777.gadā.

Lai atzīmētu dievnama nozīmīgo notikumu, Krāslavā notiks virkne pasākumu.

Trešdiena, 28. jūnijs

7.00 – Sv. Mise

10.00 – Krāslavas Sv. Ludvika Romas katoļu baznīcas 250. gadadienai veltītā bērnu zīmējumu konkursa uzvarētāju apbalvošana (Krāslavas Vēstures un  mākslas muzeja izstāžu zālē)

11.00 – Izstādes “Krāslavas Sv.Ludvika Romas katoļu baznīcai – 250” atklāšana (Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja izstāžu zālē)

13.00 – Konferences “Krāslavas katoļu baznīcai 250” atklāšana (Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja izstāžu zālē)

18.00 – Sv. Mise par visiem priesteriem, kuri kalpoja Krāslavas katoļu draudzē

                                         

Ceturtdiena, 29. jūnijs

Apustuļu Pētera un Pāvila svētki

 

8.00 – Sv. Mise. Euharistiskā procesija

9.30 – Sv. Mise

11.30 – Sv. Mise

13.00 – Žēlsirdības māsas Celīnas Plāteres piemiņas plāksnes atklāšana baznīcas kriptā

13.30 – Ekskursija uz Krāslavas katoļu kapiem (vad. Z.Meldere), pulcēšanās pie kapu vārtiem

16.00 – Jauniešu pasākums baznīcā, ko vadīs māsas PRO SANCTITATE un draudzes priesteri

18.00 – Jauniešu Sv. Mise

19.00 – Baroka mūzikas ansambļa “KESSELBERG ENSEMBLE” (vad. I.Grudule) koncerts

 

 Piektdiena, 30. jūnijs

8.00 – Sv. Mise. Euharistiskā procesija

9.30 – Sv. Mise kriptā par baznīcas fundatoriem – grāfu Plāteru dzimtu

11.30 – Sv. Mise

16.00 – Ērģeļu mūzikas koncerts (R.Raginis, A.Karols, M.Karole)

18.00 – Sv. Mise

19.00 – Senās mūzikas ansambļa “LUDUS” koncerts (vad. M.Birziņa)

 

Sestdiena, 1. jūlijs

  8.00 – Sv. Mise. Euharistiskā procesija

9.30 – Sv. Mise Sv.Donāta kapelā

  11.30 – Sv. Mise

12.30 – Ekskursija pa Krāslavas katoļu baznīcu

14.00 – Ekskursija pa Krāslavu, pulcēšanās pie baznīcas vārtiem

17.30 – Pūtēju orķestra “SEJNY”, vad. J.Žukowski (Polija), gājiens

no 18. novembra laukuma līdz Sv. Ludvika laukumam

18.00 – Sv. Mise, piedalās pūtēju orķestris “SEJNY” (Polija)

19.00 – Pūtēju orķestra “SEJNY”, vad. J.Žukowski (Polija), koncerts

 

Svētdiena, 2. jūlijs

 8.00 – Sv. Mise. Euharistiskā procesija

9.30 – Sv. Mise Sv. Donāta kapelā

11.45 – Bīskapa sagaidīšana

12.00 – Sv. Mise, celebrē V. E. bīskaps J. Bulis

Iestiprināšana. Euharistiskā procesija