Krāslavā notiek skolēnu pašpārvalžu dienas

Skolēnu pašpārvaldes darbības galvenais mērķis ir panākt izglītojamo interešu aizstāvību un to saskaņošanu ar izglītības iestādes administrāciju, piedaloties izglītības iestādes dzīves pilnveidošanā. Skolēnu pašpārvalde – ir epicentrs skolēnu vēlmēm, kas jāīsteno dzīvē, apzinoties svarīgāko.

Katru gadu Bērnu un jauniešu centrs organizē Līderu skolu, kur jauni skolēnu pašpārvaldes dalībnieki var iegūt jaunas zināšanas darba plānošanā un organizēšanā, komunikācijas prasmes. Iepriekšējā gadā mēs viesojāmies Indras un Robežnieku pamatskolā.

 9. novembrī Krāslavā satikās Krāslavas Valsts ģimnāzijas, Indras, Robežnieku un Krāslavas pamatskolas audzēkņi. Galvenie šoreiz bija Varavīksnes vidusskolas parlamenta pārstāvji. Paldies konsultantei Irēnai Gončarovai, kura palīdzēja skolēniem dalīties ar to labo un pozitīvo, kas ir skolā. Liela pieredze ir brīvprātīgo darbā, ko jau gadiem dara Varavīksnes vidusskolas audzēkņi, palīdzot cilvēkiem, kuri dzīvo pansionātā. Tika apspriests nolikums par dalību Labo darbu maratonā. Tika strādāts grupās, iegūtas jaunas idejas un zināšanas.

6. decembrī skolēnu pašpārvalžu diena sākās Krāslavas novada domē, kur priekšsēdētāja vietnieks, novada domes deputāts Viktors Moisejs iepazīstināja, kādas funkcijas veic vietējā dome, kādas komisijas strādā. Svarīgi, lai jaunās paaudzes pārstāvji saprastu, ka novada domes un skolēnu pašpārvaldes darbs balstās uz demokrātijas principiem. Skolēni iepazinās ar domes izpildvaras darbiniekiem, izstaigāja visas telpas. Turpinājums bija Krāslavas pamatskolā, kur draudzīgā gaisotnē mēs iepazināmies ar pamatskolas pašpārvaldes darbu. Paldies konsultantei Skaidrītei Gasperovičai par interesantām spēlēm un iespēju tikties ar skolas parlamentu. Skolēnu pašpārvalžu pārstāvji diskutēja, kādam jābūt darba plānam, lai iesaistītu un ieinteresētu savas skolas audzēkņus.

Pašpārvaldei būtu jābūt atvērtai jauniem skolēnu priekšlikumiem, tomēr realitātē skolēnu pašpārvalžu darbošanās visbiežāk aprobežojas ar skolas pasākumu organizēšanu. Strādājot otro vai trešo gadu, šie aktīvie skolēni ir sapratuši: ja ir problēmas, tās ir jārisina, nevis iecerētā ideja jāatmet. Tāpat tiek uzlabotas dažādas prasmes, kas ir noderīgas – prasme plānot un organizēt, prasme plānot savu laiku, prasme ātri atrast radošas pieejas un risinājumus problēmām, komunikācijas prasmes, sadarbības prasmes, prasme efektīvi izmantot pieejamos resursus. Galvenie ieguvumi ir cilvēki, no kuriem var daudz ko mācīties. Un, ja pats esi pietiekami aktīvs un radošs, arī citi mācās no tevis.

Diskutējot ar skolu pašpārvalžu dalībniekiem, nonācām pie atziņas – konsultantam skolā ir jāuzticas saviem skolēniem, jāļauj kļūdīties un pašiem vadīt skolēnu pašpārvaldes procesu. Citādi, kā lai iemācās, ja nav šo kļūdu?!

 Nākamā skolēnu pašpārvalžu diena notiks 2018. gadā Krāslavas Valsts ģimnāzijas parlamentā. Veiksmi darbā!

   Rita Vekšina, BJC direktore, Līderu skolas vadītāja