Krāslavā būs pieaugušo izglītības iespējas

Rīgas Valsts tehnikums (RVT) sadarbībā ar Krāslavas novada domi un ar ES projektu atbalstu no nākamā gada janvāra dod iespēju mācīties strādājošiem pieaugušajiem cilvēkiem. Mācības noritēs Krāslavas teritoriālās struktūrvienības telpās.

Struktūrvienības vadītājs Aivars Andžāns pastāstīja, ka provizoriski mācības notiks laika posmā no janvāra vidus līdz aprīļa vidum, astoņas sestdienas pēc kārtas no plkst. 9.00 līdz 17.00. Tiks komplektētas nelielas grupas līdz 12 cilvēku, ja būs nepieciešams, tiks organizētas paralēlas grupas. Ir sagatavota aptauja par iesaistīšanos pieaugušo izglītības programmā, to var lejupielādēt šeit. Respondentus lūdz aizpildīt aptaujas anketu un elektroniski nosūtīt uz e-pastu kraslava@rtv.lv vai citā ērtā veidā nogādāt Krāslavas teritoriālās struktūrvienības administrācijai (Artilērijas iela 4, Krāslava, LV-5601).

Aivars Andžāns: „Krāslavas teritoriālajā struktūrvienībā varēs apgūt četras mācību programmas tiem pieaugušajiem, kuri jau strādā kādā darbavietā – tas ir obligāts nosacījums. No līdzīgiem kursiem bezdarbniekiem šie atšķiras tieši ar to, ka cilvēki, kuri jau strādā, piemēram, par metinātājiem un kuri iemaņas ir apguvuši pašmācības ceļā, kursos var paaugstināt savu kvalifikāciju un iegūt profesionālas zināšanas. Sekmīgi apgūstot kursu programmu, cilvēks saņems apliecinājumu par kursu beigšanu. Katrā ziņā tas būs pamats turpmākajai sevis pilnveidošanai.

Lai kursiem pieteikušos cilvēkus motivētu apmeklēt nodarbības, kursantiem ir paredzēts līdzmaksājums 10% apmērā, kas naudas izteiksmē ir aptuveni 36 eiro par vienu no 80 stundu kursiem. Var apmeklēt arī vairākus kursus. Galvenais akcents mācībās tiks likts uz praktiskām nodarbībām.”

Piedāvātās mācību programmas

Metināšanas pamati (80 stundas):

• MIG (Lokmetināšana ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (kas dēvēts par „pusautomātu”);

• TiG (Lokmetināšana ar volframa elektrodu inertās gāzes (argons, hēlijs, to maisījumi) vidē);

• MMA (Metināšanas procesā tiek izmantots kūstošais elektrods ar dažādu pārklājumu veidiem. MMA metināšanas veidu pielieto remontdarbos, montāžas darbos, celtniecībā un lauksaimniecībā).

A. Andžāns: „Metināšanas darbiem tiks piesaistīts profesionāls skolotājs ar ievirzi metināšanas darbos. Šobrīd jau ir liela interese no lauksaimnieku puses, kuriem ziemā ir vairāk brīva laika.”

Šūšanas un konstruēšanas pamati (80 stundas):

• apģērbu izgatavošanas tehnoloģija;

• apģērbu konstruēšanas un modelēšanas pamati.

A. Andžāns: „Šī programma varētu ieinteresēt jaunās mammas, sievietes, kuras tiek aicinātas izmēģināt savus spēkus šūšanā. Būs iespēja sašūt kaut ko sev, saviem bērniem, tuviniekiem. Apmācību process tiks balstīts uz konkrētām grupas dalībnieku interesēm. Nelielā grupā tas būs iespējams.”

Ventilācijas iekārtu montāžas pamati (80 stundas):

• iemaņas ventilāciju sistēmu montāžā;

• ventilācijas elementu iedalījums;

• gaisa apstrādes agregātu uzstādīšana.

A. Andžāns: „Šī ir ļoti interesanta programma, jo šādas jomas speciālistu ir ļoti maz. Krāslavas novadā veidojas neliels uzņēmums, kas strādās ar ventilācijas iekārtām un montāžu, tādejādi interese par šo programmu arī varētu būt liela.”

Mazās un vidējās klases universālā zāģa, krūmgrieža un zāles pļāvēja operators mājsaimniecībā (80 stundas).

A. Andžāns: „Principā šodien ikvienam, kurš darbojas ar universālo zāģi, krūmgriezi vai zāles pļāvēju kaut vai privātmājas teritorijā, ir nepieciešams dokuments, kas apliecina viņa prasmes rīkoties ar šādu tehniku. Jau no šī aspekta vien programma ir aktuāla daudziem cilvēkiem.”

Pierakstīja Juris Roga,
autora foto

Faili:
Anketa.pdf