Krāslavā atklāta jaunā sporta zāle

7. decembrī Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks, Krāslavas Sporta skolas direktors Viktors Beinarovičs un goda viešņa – Latvijas Vieglatlētikas savienības prezidente – Ineta Radeviča pārgrieza sarkano lentīti, svinīgi atklājot jauno Krāslavas sporta zāli. Piebūvē, kas tika uzcelta blakus pamatskolas sporta zālei, tagad darbosies Krāslavas Sporta skola.

Gunārs Upenieks uzrunāja sportistus, kā arī visus klātesošos novada iedzīvotājus, kas piedalījās sporta zāles atklāšanas pasākumā: „Var teikt, ka mēs esam atdevuši parādu, ko ilgi solījām izdarīt. Pašvaldība meklēja piemērotākos fondus un finansējuma programmas, taču visvairāk jaunās sporta zāles būvniecību ir paātrinājusi Latvijas prezidenta vizīte Krāslavā, jo mēs gribējām sakārtot pilsētu, tāpēc nācās nojaukt veco sporta skolas ēku. Šī sporta zāle tika uzbūvēta, izmantojot tikai pašvaldības līdzekļus. Esmu gandarīts par to, ka sporta zāle nav pēdējais sporta objekts Krāslavā. Nākamajā gadā mums būs jauns stadions, un tad tiks īstenota aktīvās atpūtas zonas labiekārtošana. Gribu novēlēt sportistiem, lai viņu panākumi priecētu ne tikai Krāslavas novadu, bet arī visu Latviju un lai viņu rezultāti būtu atkarīgi ne tikai no sporta zāles kvalitātes.”

Krāslavas Sporta skolas absolvente Ineta Radeviča, sveicot klātesošos jaunās sporta zāles atklāšanas dienā, uzsvēra, ka savulaik viņa varēja tikai sapņot par šādu objektu Krāslavā, un ir ļoti patīkami, ka tagad šis sapnis piepildījās.

Atklāšanas dienā mūsu jaunajā sporta zālē norisinājās vieglatlētu sacensības un basketbola spēle.

 

Elvīra Škutāne, autores foto