VARAM sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu rīko konkursu “Pašvaldību atbalsta pasākumi uzņēmējdarbības sekmēšanai”

Lai palielinātu pašvaldību lomu uzņēmējdarbības sekmēšanā un motivētu pašvaldības vairāk ieguldīt sava budžeta līdzekļus uzņēmējdarbības
atbalstam, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu rīko konkursu “Pašvaldību atbalsta pasākumi uzņēmējdarbības sekmēšanai”. Konkursa mērķis ir katrā plānošanas reģionā noteikt
rezultatīvākās pašvaldības, kuras sava pamatbudžeta ietvaros īsteno daudzveidīgus atbalsta pasākumus uzņēmējdarbības sekmēšanai.

Konkursā tiks vērtēta pašvaldības īstenoto atbalsta pasākumu atdeve jeb sasniegtie rezultāti, kā arī atbalsta pasākumu izdevumu proporcija pret pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem.
Konkursa rezultātā katrā plānošanas reģionā ne vairāk kā trīs pašvaldības saņems naudas balvas, kas jāizmanto uzņēmējdarbības atbalsta pasākumu
ieviešanai vai nodrošināšanai. Kopējais balvu fonds katrā plānošanas reģionā ir 10 390 EUR. Konkursā aicināta piedalīties ikviena Latgales reģiona pašvaldība -  par pieteikšanos konkursam lūgums sazināties ar attiecīgā plānošanas reģiona Latgales plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centra pārstāvi Andri Kucinu, tālr.nr. (+371)65423801,e-pasts: andris.kucins@latgale.lv
Konkursa dokumentācija:
Konkursa “Pašvaldību atbalsta pasākumi uzņēmējdarbības sekmēšanai” nolikums

VARAM Rīkojums par konkursa “Pašvaldību atbalsta pasākumi uzņēmējdarbības sekmēšanai” nolikumu