Kokrūpniecības nozares uzņēmumu tirdzniecības misija Vācijā

Latgales plānošnas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs (LUC) aicina Latgales reģiona kokrūpniecības nozares uzņēmumus piedalīties tirdzniecības misijā Vācijā (Ziemeļreinas – Vestfālenes federālā zeme), kas norisināsies 2017.gada 48.nedēļā (27.11. – 03.12.)

 

Tirdzniecības misijas mērķis ir veidot kontaktus ar potenciālajiem sadarbības partneriem.

 

Tirdzniecības misijas programmas projekts:

1.diena – ierašanās Vācijā, Diseldorfā ar avioreisu.

Transfērs uz semināra vietu, informatīvs seminārs, reģistrēšanās viesnīcā.

2.diena – kontaktu birža saskaņā ar iepriekš sastādītu grafiku, visas dienas garumā atsevišķiem dalībniekiem iespējamas individuālas tikšanās pie vācu klientiem.

3.diena – vācu kokrūpniecības/enerģētikas uzņēmuma kopīgs apmeklējums, atsevišķiem dalībniekiem iespējamas individuālas tikšanās pie vācu klientiem.

Transfērs uz lidostu, izlidošana uz Rīgu.

 

Pieteikšanās pietekumu (pieteikuma šablons) iesniegšanas termiņš 22.09.2017. Pieteikumus iesniedz rakstot uz e-pasta adresi pastslatgale.lv .

 

Tirdzniecības misijas organizētājs – Latgales plānošanas reģions (www.lpr.gov.lv )

 

Tirdzniecības misijas organizētājs nodrošina:

  • Tirdzniecības misijas dalībnieku atlasi un vēlamā sadarbības partnera profila izstrāde;
  • Informatīvs seminārs un individuālas konsultācijas tirdzniecības misijas dalībniekiem Latgalē par Vācijas tigus iespējām kokrūpniecības uzņēmumiem;
  • Potenciālo sadarbības partneru atlase un uzrunāšana Vācijā;
  • Vidēji trīs tikšanos noorganizēšana Vācijā ar sadarbībā ieinteresētiem Vācijas uzņēmumiem katram misijas dalībniekam atbilstoši tā uzņēmējdarbības specifikai un tirgus potenciālam;
  • Informatīva semināra organizēšana misijas dalībniekiem Vācijā ar prezentācijām par Vācijas tirgu, sadarbības iespējām un nosacījumiem, mārketinga pasākumiem;
  • Vismaz viena Vācijas kokrūpniecības/enerģētikas uzņēmuma kopīgs apmeklējums misijas dalībniekiem;
  • Pavadošais pārstāvis tirdzniecības misijā;
  • Tulkošanas pakalpojums (ja nepieciešams);
  • Brošūras sagatavošana par misijas dalībniekiem pdf formātā vācu valodā;
  • Konsultācijas misijas dalībniekiem saistībā ar ES atbalsta saņemšanu tirdzniecības misijas izmaksu kompensācijai.

 

Tirdzniecības misijas organizēšanas izmaksas vienam dalībniekam – 2359.50 EUR

 

Cita svarīga informācija:

 

Angļu vai vācu valodas pārzināšana ir obligāta prasība tirdzniecības misijas dalībniekiem.

Dalībniekiem ir jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda), kā arī ar viesnīcas rezervēšanas un citām izmaksām.

 

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. Pielikumu.

 

Dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu līdz 80% apmērā tirdzniecības misijas organizatora noteiktajai maksai, ceļa (transporta) izdevumu segšanai ne vairāk kā trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus. Dalībniekiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

 

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu.

 

Uzņēmumi dalībai trdzniecības misijā tiks atlasīti vadoties pēc pieteikuma anketā sniegtās informācijas. Dalībai tiks apstiprināti 5 (pieci) uzņēmumi, kuri iegūs augstāko punktu skaitu atbilstoši sekojošiem kritērijiem.

 

KritērijsPunktu skaits
Eksporta apjoms % no 2016.gada apgrozījuma4 punkti – eksporta apjoms ir 51–100 % no apgrozījuma

3 punkti – eksporta apjoms ir 31–50% no apgrozījuma

2 punkti – eksporta apjoms ir 11–30% no apgrozījuma

1 punkts – eksporta apjoms ir 0 –10% no apgrozījuma

0 punkti – nav norādīts eksporta apjoms

Apgrozījums 2016.gadā4 punkti – atbalsta saņēmēja apgrozījums lielāks par 1 000 000 EUR

3 punkti – atbalsta saņēmēja apgrozījums 250 001–1 000 000 EUR

2 punkti – atbalsta saņēmēja apgrozījums 50 001–250 000 EUR

1 punkts – atbalsta saņēmēja apgrozījums 0–50 000 EUR

0 punkti – nav datu par apgrozījumu

Darbinieku skaits 2016.gadā4 punkti – darbinieku skaits ir vairāk kā 50

3 punkti – darbinieku skaits ir 30 – 49

2 punkti – darbinieku skaits ir 11–29

1 punkts – darbinieku skaits ir mazāks par 10

0 punkti – darbinieku skaits netiek uzrādīts

Atbalsta saņēmējā ir ieviesti tā pamatdarbībai un eksporta mērķu valstīs nepieciešamie sertifikāti (ISO, OHSAS, t.sk. sertifikāti atbilstoši uzņēmuma darbības nozarei ISO TS, EN, BRC, IFS, GMP, GLP, FSC, CE u.c.)1 punkts – ir

0 punkti – nav

Eksporta tirgi4 punkti – eksportē uz 4 un vairāk valstīm

3 punkti – eksportē uz vismaz 3 valstīm

2 punkti – eksportē uz vismaz 2 valstīm

1 punkts – eksportē uz vismaz 1 valsti

0 punkti – eksports nav uzsākts

Atbalsta saņēmēja potenciālo sadarbības partneru apraksts1 punkts – atbalsta saņēmējs ir norādījis detalizētu potenciālo sadarbības partneru aprakstu, norādot to nosaukumu, darbības jomas, kā arī pamatojumu to izvēlei

0 punkti – apraksta nav

Atbalsta saņēmēja produktu vai pakalpojumu priekšrocību apraksts1 punkts – atbalsta saņēmējs ir sniedzis detalizētu informāciju par atbalsta saņēmēja produktu vai pakalpojumu, norādījis tā izmantošanas mērķi kā arī salīdzinošās priekšrocības salīdzinājumā ar līdzīgiem produktiem vai pakalpojumiem tirgū

0 punkti – apraksta nav

Interneta mājas lapa3 punkti – interneta mājaslapa vismaz 3 valodās, kur visu mājaslapas sadaļu informācija ir pieejama visās norādītājās valodās vienādā apmērā

2 punkti – interneta mājaslapa vismaz 2 valodās, kur visu mājas lapas sadaļu informācija ir pieejama visās norādītājās valodās vienādā apmērā

1 punkts – interneta mājaslapa vismaz vienā valodā vai arī nepilnīgs informācijas ievietojums citu valodu sadaļās

0 punkti, ja nav interneta mājas lapas vai arī saites uz norādīto interneta mājas lapu, vai tās sadaļām uz anketas aizpildīšanas brīdi nestrādā

Papildus 1 punkts par mājaslapu tirdzniecības misijas norises vietas valsts valodā, ja norises valsts sakrīt ar mērķa tirgus valodu (ja mērķa tirgus nav pirmajās 3 valodās runājošās valstis)

 

Ja piešķirtais punktu skaits ir vienāds, priekšroka tiek dota pieteikuma iesniedzējam, kurš kritērijā “Eksporta apjoms % no iepriekšējā gada apgrozījuma“ ir ieguvis vairāk punktus, ja arī kritērijā “Eksporta apjoms % no iepriekšējā gada apgrozījuma“ ir iegūts vienāds punktu skaits, priekšroka dodama tam pieteikuma iesniedzējam, kuram ir lielāks gada apgrozījums, no kura tiek vērtēts eksporta apjoms.

 

Kontaktinformācija:

Vladislavs Stankevičs

Latgales plānošanas reģiona

Latgales uzņēmējdarbības centra vadītājs

e-pasta adrese: vladislavs.stankevicslatgale.lv

tālr. 65423802; 65423801