Kārsavas vidusskolas audzēkņu sasniegtie rezultāti:

  • grupā 2004.-05.g.dzim. Darija Ločmele 1000m – 2.vieta;
  • grupā 2002.-03.g.dzim. Viktorija Krišāne 1000m – 1.vieta;
  • grupā 2000.-01.g.dzim. Ilarija Ločmele – 1.vieta;
  • grupā 1999.-98.g.dzim. Sofija Ločmele – 2.vieta.

Kopvertējumā Karsavas vidusskola ieņēma – 1.vietu!

Sporta skolotājs: Viktorijs Krišāns