Ēkas atjaunošanas rezultātā tika veikta apkures sistēmas pārbūve, cokola siltināšana, ārdurvju bloku nomaiņa, bēniņu stāva siltināšana, nomainītas lūkas un jumta segums, kā arī fasādes ārsienu siltināšana.

Kā papildus darbi tika veikta pamatu stiprināšana, cokola izlīdzināšana, skursteņa demontēšana, ventilācijas kanālu izvadu tīrīšana un jaunu ventilācijas kanālu  izvadu izbūve, pretvēja plēves uzklāšana virs bēniņu siltumizolācijas, katlu mājas noejas demontāža un kāpņu remonts, ēkas ieejas betona kāpņu remonts, epoksīda seguma uzklāšana gaiteņiem un kāpnēm, jaunu avārijas izejas kāpņu montāža.

Objekta būvdarbu kopējā summa 117002,06 eiro.

Paldies visiem, kuri piedalījās projekta realizācijā un padarīja pirmsskolas izglītības iestādi siltāku, saulaināku un pievilcīgāku. Paldies iestādes darbiniekiem, vecākiem par sapratni un pacietību projekta realizācijas laikā.

Inese Lipska
projektu vadītāja