Baltijas mēroga balvu par labāko integrācijas projektu saņem Rēzeknes teātris “Joriks”

Ceturtdien 16. novembrī Tallinā starptautiskās konferences „Integrācija daudznacionālās kopienās: kultūras, mediju un pilsoniskās sabiedrības loma” ietvaros tika pasniegtas integrācijas veicināšanas balvas par novatorisku pieeju, iesaistot dažādu tautu cilvēkus sadarbības pasākumos. Šogad pirmo reizi tika pasniegta arī Baltijas integrācijas balva par labāko integrācijas projektu Baltijas valstīs.

Starptautiska žūrija Baltijas integrācijas balvu nolēma piešķirt Rēzeknes teātra studijai „Joriks” no Latvijas. Teātra studija, kuras izrādes lauž stereotipus, ir labs piemērs tam, kā saliedēt dažādas mērķauditorijas. Teātra studijā kopā ar aktieriem spēlē etnisko minoritāšu amatieru kolektīvi un dažādu tautību bērni un jaunieši vecumā no 10 līdz 21 gadam. Integrācijas balvu teātra studijas “Joriks” vārdā saņēma Kultūras ministrijas pārstāve Anita Zorgenfreija.

Konferencē no dažādām valstīm un starptautiskām organizācijām piedalījās eksperti un pētnieki, kuri dalījās pieredzē par kultūru dažādības vērtību, vietējo komūnu sadarbības veicināšanu un meklēja līdzsvaru starp kultūras savpatības saglabāšanu un dažādības veicināšanu, kā arī deva iespēju politiķiem diskutēt par integrācijas politikas prioritātēm.

Projekta vadītāja Svetlana Semeņaka ir ļoti gandarīta par paveikto darbu projekta laikā un tā augsto starptautisko novērtējumu. “2015. gadā “Latgales NVO projektu programmas” ietvaros realizējām projektu “Muzikālās izrādes iestudēšana un akcijas „Kultūra vieno” organizēšana”, kura mērķis bija aktivitātēs iesaistīt dažādu tautību pārstāvjus, saliedējot un iekļaujot tos pilsoniskajā līdzdalībā, kā arī iestudēt muzikālo izrādi “GADALAIKI”, kur daudzvalodīgā uzvedumā vienojās dažādas kultūras, tradīcijas, valodas, dziesmas un dejas.  Izrādē piedalījās vairāk nekā simts dalībnieki: teātra-studijas „Joriks” aktieri, visi Rēzeknes pilsētas mazākumtautību amatiermākslas kolektīvi un Rēzeknes novada folkloras kopa “Ūzuleņi”.

Muzikālā izrāde “Gadalaiki” tika parādīta vairāk nekā 1000 skatītājiem ne tikai Rēzeknē, bet arī Pededzē (Alūksnes novads), Robežniekos (Krāslavas novads), kā arī Latvijas Nacionālo kultūru festivālā “Pynu, pynu sītu” Daugavpilī.

Projekta ietvaros organizētie pasākumi dažādu tautību pārstāvju vidū sekmēja savstarpējo izpratnes un tolerances veidošanu, mazināja stereotipus par dažādu tautību pārstāvju kultūru un tradīcijām.

Jānorāda, ka konkurss tika rīkots 3 līmeņos: reģionālā, nacionālā un starptautiskā. Baltijas integrācijas balvai biedrības “Rēzeknes pilsētas teātris-studijas “Joriks”” projekts sākumā tika izvirzīts kā labākais no Latgales reģiona un iesniegts Kultūras ministrijas Latvijas Mazākumtautību konsultatīvajai padomei. Padome no visu reģionu iesniegtajiem projektiem kā labāko sabiedrības integrācijas jomā konkursam Igaunijā  izvirzīja projektu  “Muzikālās izrādes iestudēšana un akcijas „Kultūra vieno” organizēšana”.

Biedrības “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (DNVOAC) projektam piešķirtais finansējums bija 2000 eiro.

“Latgales NVO projektu programmas” īstenotājs,  DNVOAC koordinators Oskars Zuģickis informē: “Ik gadu kopš 2014. gada tiek izsludināts Kultūras ministrijas finansētā “Latgales NVO atbalsta programma”. Šo gadu laikā DNVOAC ir atbalstījis 67 projektus. Šobrīd Latgalē tiek īstenoti 17 projekti, kuri noslēgsies decembra sākumā. 2018. gada sākumā plānots izsludināt nākamo projektu konkursu reģiona nevalstiskajām organizācijām”.