J.Lāčplēsis ievēlēts par Latgales SEZ vadītāju

Šī gada 8.decembrī Krāslavas novada viesu mājā “Lejasmalas”notika Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes (LPRAP) sēde, kurā viens no izskatītajiem jautājumiem bija Latgales SEZ Uzraudzības komisijas priekšsēdētāja ievēlēšana. LPRAP sēdes dalībniekiem balsojot par Latgales SEZ Uzraudzības komisijas priekšsēdētāju tika ievēlēts Daugavpils domes deputāts Jānis Lāčplēsis.
Kā vēsta portāls www.grani.lv, tieši J.Lāčplēsis ir viens no Latgales SEZ pamatakmens licējiem, jo šis projekts īstenots viņam tobrīd pildot Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja pienākumus. Savā nākotnes darbībā jaunais Latgales SEZ priekšsēdētājs plāno pievērst uzmanību gan  vietējo uzņēmēju, gan ārzemju investoru piesaistei.
“Lai gan Uzņēmuma ienākuma nodokļa likums nedaudz samazina SEZ uzņēmumu priekšrocības, tomēr interese šim projektam ir un Uzraudzības komisija pastāvīgi izskata jaunus pieteikumus statusa saņemšanai. Lai priekšrocības netiktu pazaudētas, šobrīd tiek izstrādāti likuma grozījumi, atbilstoši kuriem pie atbalstāmām investīcijām būs attiecināmas arī izmaksātā darba alga”,  saka jaunais Latgales SEZ pārvaldes Uzraudzības komisijas jaunais priekšsēdētājs.

Uzņēmējiem, kuriem darba algu izmaksas sastāda lielāko īpatsvaru, tas ļaus saņemt nodokļu atlaides atbilstoši izmaksājamajām darba algām.

Pēc Jāņa Lāčplēša domām, šobrīd SEZ prioritāte ir šī likuma grozījumu stāšanās spēkā, tomēr, nākotnē nepieciešams aktīvi strādāt arī pie ārvalstu investoru piesaistes un mārketinga.

“Uz nākamo gadu mēs  SEZ darbībā esam uzstādījuši mērķi iziet starptautiskajā tirgū piesaistīt ārvalstu investorus. Acīmredzot sākotnējais darbs tiks veikts kaimiņvalstīs. Tomēr, nav izslēgts, ka ar interneta starpniecību būs iespēja piesaistīt arī tālākus investorus”.

Informācija krievu valodā:

Янис Лачплесис назначен председателем совета Латгальской свободной экономической зоны и в будущем планирует привлекать в нее не только местных предпринимателей, но и зарубежных инвесторов.

Этот проект можно смело назвать детищем Яниса Лачплесиса, так как именно во время его руководства городом эта идея начала воплощаться в жизнь.

«Интерес к этому проекту есть, несмотря на то, что закон о прибыли все же немного снижает преимущество предприятий, вступивших в СЭЗ, все равно совет постоянно рассматривает заявки на получение статуса. Для того, чтобы преимущества не пропадали, сейчас разрабатываются поправки к закону, согласно которым к инвестициям будет относиться и выплаченная зарплата», сообщил новый глава совета Латгальской СЭЗ.

Это позволит предпринимателям, у которых зарплаты имеют большой удельный вес, получать льготы по налогам в зависимости от выплачиваемых зарплат.

По мнению Яниса Лачплесиса, на данный момент именно вступление в силу этих поправок к закону является приоритетом для СЭЗ, однако в будущем необходимо активно заниматься и маркетингом для привлечения иностранных инвесторов.

«На следующий год мы ставим перед собой задачу выйти на международный рынок с целью привлечения иностранных инвесторов в работу СЭЗ. Вероятно, изначально работа будет проводиться в соседних странах. Однако, не исключено, что с помощью интернета удастся привлечь и инвесторов издалека», поделился глава совета.