Izsludināts skolēnu radošo darbu konkurss “Humanitārās zinātnes Latvijā: interesanti, aizraujoši, stilīgi!”

Daugavpils Universitātes Humanitārā Fakultāte no 2017. gada 15. decembra līdz 2018.   gada 20. janvārim rīko skolēnu radošo darbu konkursu “Humanitārās zinātnes Latvijā: interesanti, aizraujoši, stilīgi!”.

Konkurss ir veltīts Latvijas 100-gadei un humanitārajām zinātnēm, kuras tiek izkoptas Daugavpils Universitātes Humanitārajā fakultātē, pētnieciskos rezultātus reprezentējot ik gadu HF organizētajā starptautiskajā zinātniskajā konferencē „XXVIII Zinātniskie lasījumi”.

Konkursa nolikums.

Papildu informācija:
E-pasts: elina.vasiljeva@du.lv
Mob. t.: 29648928