Izludināts ikgadējais mākslas un izglītības projektu grantu konkurss

ABLV Charitable Foundation izsludina gadskārtējo grantu konkursu “Atbalsts laikmetīgās mākslas izstādēm un izglītības projektiem 2018.gadā”, aicinot māksliniekus un mākslas institūcijas pieteikt tajā savu izstāžu ieceres.

Kā atzīmē ABLV Charitable Foundation mākslas programmu vadītājs Kaspars Vanags: “Darbā pie Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja izveides, vienlīdz svarīgs ir gan dialogs ar tā nākotnes auditoriju, gan sadarbība ar citām mākslas institūcijām, lai kopīgi domātu par muzeja satura veidošanu. Grantu konkursa pieteikumos tādēļ ceram ieraudzīt novatoriskus risinājumus gan jaunu auditorijas segmentu piesaistei un izglītības programmām izstāžu ietvaros, gan arī radošas sadarbības modeļus starp dažādu nozaru institūcijām kopīgu izstāžu veidošanā. Priekšroka tiks dota tādu izstāžu atbalstam, kuru ietvaros tiks radīti jauni mākslas darbi vai arī tiks atspoguļoti aktuālie pētījumi par laikmetīgās mākslas norisēm Baltijas valstīs laika periodā no 1960.gada.”

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2017.gada 16.oktobris (līdz plkst. 23.59), nosūtot elektroniski uz e-pastu maksla@ablv.org. Grantu konkursa nolikums, pieteikuma un budžeta formas ir pieejamas fonda mājas lapā www.ablv.org sadaļā “Kā saņemt finansējumu”.

ABLV Charitable Foundation, kas pērn atzīmēja darbības desmitgadi, dibināja ABLV Bank akcionāri Ernests Bernis un Oļegs Fiļs, lai īstenotu dzīvē savas pamatvērtības un sekmētu uzņēmēju atbildību par sabiedrību un vidi. Fonds darbojas kā galvenais ABLV Bank partneris labdarības jomā, atbalstot radošus cilvēkus un izcilas organizācijas, kas iegulda pūliņus un zināšanas, lai sasniegtu visiem svarīgus mērķus – veidotu saliedētu, pārtikušu un drošu sabiedrību. Fonda uzmanības lokā ir laikmetīgā māksla, bērni un jaunieši, izglītības un pilsoniskās sabiedrības attīstība, kā arī Rīgas pilsētas labiekārtošanas projekti. Aizvadītajos gados fonds ir atbalstījis teju 340 projektu, piešķirot tiem finansējumu vairāk kā 4 200 000 EUR apmērā.

Sīkāka informācija:
Ksenija Pegaševa
Projektu vadītāja
ABLV Charitable Foundation
Tālr. (+371) 67281383
E-pasts: maksla@ablv.org
www.ablv.org