Ir noslēgusies balošana par Latvijas ainavu dārgumiem!

Balsošana par Latvijas ainavu dārgumiem ir noslēgusies! Pateicamies visiem balsotājiem par izrādīto aktivitāti un interesi, nododot savu balsi par krāšņākajām un tipiskākajām Latvijas ainavām no katra plānošanas reģiona.

Kopumā balsojumam tīmekļvietnē www.ainavudargumi.lv bija izvirzītas 243 ainavas, t.sk. 43 ainavas no Latgales plānošanas reģiona, par kurām sabiedrība varēja nobalsot līdz 15.oktobrim. Tagad plānošanas reģionu pārstāvji apkopos Ainavu ekspertu padomes balsojuma un sabiedrības balsojuma rezultātus, veidojot nozīmīgāko 50 Latvijas ainavu sarakstu, tajā iekļaut 10 ainavas no katra plānošanas reģiona.

Jau 10. novembrī tīmekļvietnē www.ainavudargumi.lv, Latvijas publiskajās bibliotēkās, kā arī Latgales plānošanas reģiona mājas lapā www.lpr.gov.lv tiks publicēts nozīmīgāko ainavu saraksts. Tad iedzīvotāji tiks aicināti dalīties ar šo ainavu fotogrāfijām no personīgajām kolekcijām, iespaidiem, atmiņām un nostāstiem, kas ar tām ir saistīti. Gaidīsim arī ieteikumus no iedzīvotāju puses par nepieciešamajām rīcībām un veicamajiem soļiem šo ainavu saglabāšanai.

Par aktivitāti:

Latvijas simtgades svinību ietvaros Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, pašvaldību publiskajām bibliotēkām un plānošanas reģioniem organizē aktivitāti “Dāvana Latvijai – elektroniska ainavu dārgumu krātuve “Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt””. Tās mērķis ir sekmēt kvalitatīvu un daudzfunkcionālu ainavu saglabāšanu, kas visā Latvijā uzlabo cilvēku dzīves kvalitāti, veicina vietu, reģionu un valsts ekonomisko aktivitāti un atpazīstamību.

Iesaistot visas Latvijas iedzīvotājus, tiks apzināti Latvijas ainavu dārgumi – vietas un teritorijas laukos, ciemos un pilsētās, kuras tiek identificētas kā īpašas Latvijas un tās reģionu vērtības, neatkarīgi no to pašreizējā aizsardzības statusa un saglabātības pakāpes. Apzinot skaistākās un vērtīgākās ainavas, notiks arī to izvērtēšana iekļaušanai Latvijas Kultūras kanonā, kas ir Latvijas lepnuma un goda zīme.