Iespēja pašvaldību darbiniekiem doties pieredzes apmaiņas vizītē par sociālo uzņēmējdarbību!

Projektu atbalsta Ziemeļu Ministru Padome.

Pieredzes apmaiņas vizīte par sociālo uzņēmumu un pašvaldību iestāžu sadarbību Stokholmā, no 6. līdz 8.septembrim! Vizīti organizē Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija sadarbībā ar SE Forum (Zviedrija) un ODB Belarus (Baltkrievija) ar Ziemeļu Ministru Padomes atbalstu.

Pieredzes apmaiņas vizītes programmā paredzētas tikšanās ar sociālajiem uzņēmumiem, organizācijām un pašvaldības institūcijām, kas dalīsies savā pieredzē par dažādiem veidiem, kā pašvaldības var labāk sadarboties ar sociālajiem uzņēmumiem, kādēļ ieguldīt sociālo uzņēmumu izaugsmē, un kā panākt, ka sociālie uzņēmumi rada paliekošu pievienoto vērtību vietējai sabiedrībai. Vizītes ietvaros paredzētas diskusijas un pieredzes apmaiņa ar Zviedrijas un Baltkrievijas kolēģiem, galveno izaicinājumu un problēmjautājumu identificēšana un ideju radīšana iespējamajiem risinājumiem par sociālo uzņēmumu un pašvaldību institūciju labāku sadarbību.

Vizītes dalībniekiem nepieciešamas labas angļu valodas zināšanas.
Vizītes ietvaros tiek segtas ceļošanas un uzturēšanās izmaksas.

Lai pieteiktos pieredze apmaiņas vizītei, jāaizpilda anketa ŠEIT (angļu valodā) līdz 10.augustam! Ja pieteiksies vairāk dalībnieku, nekā iespējams projekta ietvaros nodrošināt, dalībnieku atlase tiks veikta, izvērtējot anketā norādīto saikni ar sociālo uzņēmējdarbību, motivāciju un dalībnieku reģionālā pārklājumu.

Vairāk informācijas par pieredzes apmaiņas vizīti: Madara Ūlande, LSUA direktore, madara@sua.lv , 26473417