Iedzīvotāju informētībai izdots apkārtraksts “Deinstitucionalizācija: no idejas līdz īstenošanai”

Lai sniegtu informāciju par ES struktūrfondu līdzfinansēto deinstitucionalizācijas projektu īstenošanas gaitu Latvijā, Labklājības ministrija ir sagatavojusi apkārtrakstu “Deinstitucionalizācija: no idejas līdz īstenošanai”.

Lai apkārtrakstu veidotu pēc iespējas noderīgu un Jums saistošu, priecāsimies saņemt Jūs interesējošos jautājumus par deinstitucionalizācijas procesa gaitu, saturu un būtību: goo.gl/forms/WVCLBxaUZ1stn63E3
Atbildes tiks ietvertas nākamajos apkārtraksta numuros.

Jūs saņemat šo informāciju, jo pārstāvat nevalstisku organizāciju, pašvaldību, valsts pārvaldes iestādi vai sociālo pakalpojumu sniedzēju un savā darbā esat saistīts ar deinstitucionalizācijas procesu Latvijā. Gadījumā, ja nevēlaties saņemt turpmākos apkārtraksta numurus, lūgums elektroniski informēt, nosūtot informāciju uz e-pastu:spap@lm.gov.lv

Sociālo pakalpojumu attīstības padomes sekretariāts
T. 67021663, 67021671
E-pasts: spap@lm.gov.lv