Izsludināts fotokonkurss “Latgales simtgades ainavu ceļi jauniešu acīm”

Biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu no 2017.gada 8.decembra līdz 2018. gada 18. janvārim izsludinājusi fotokonkursu “Latgales simtgades ainavu ceļi jauniešu acīm”.

Konkursa mērķis ir mudināt Latgales jauniešus vecumā no 13 līdz 25 gadiem apzināt un izpētīt Latgales plānošanas reģiona teritorijā esošās nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa nozīmes dabas bagātības, izceļot nozīmīgākos un ainaviskākos objektus (ainavas, parki, dabas pieminekļi, kultūrvēsturiski objekti u.c.) tādējādi veicinātu lokālo patriotismu un popularizējot Latgales reģionu kopumā.

Plašāka informācija par konkursa dalībnieku pieteikšanās kārtību, fotogrāfiju un to aprakstu publicēšanu, vērtēšanas kritērijiem, balvām un citām ar konkursu saistītās detaļām iespējams iepazīties: fotokonkursa nolikumā.

Fotokonkurss tiek īstenots Latvijas vides aizsardzības fonda apstiprinātā projekta “Latgales simtgades ainavu ceļi jauniešu acīm” ietvaros.