Daugavpils cietokšņa reģenerācijas projekts iegūst Eiropas Padomes Ainavu balvu

Eiropas Padomes (EP) Ministru komiteja 2017. gada 27.septembrī apstiprināja EP ģenerālsekretariāta konkursa Ainavu balvu piešķirt
Daugavpils cietokšņa reģenerācijas projektam Latvijā.

Šī konkursa mērķis ir apbalvot praktiskās iniciatīvas, kas būtu ņemamas par piemēru ainavu kvalitātes saglabāšanai un uzlabošanai Eiropas ainavu
konvencijas dalībvalstu teritorijās.

Starptautiskās žūrijas vērtējumam šajā sesijā tika iesniegti  projekti no 13 Eiropas valstīm. Augsto vērtējumu Daugavpils projekts saņēma par
simboliskas pilsētvides ainavas atjaunošanu agrāk degradētā vietā, kas tagad sabiedrībai piedāvā dažādus izglītības un kultūras  pakalpojumus
kvalitatīvā vidē.

Daugavpils cietokšņa reģenerācijas projektu īsteno Daugavpils pilsētas dome, piesaistot finansējumu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda,
Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas, Norvēģijas finanšu instrumenta,  kā arī Valsts kultūrkapitāla fonda.

Žūrijas ziņojums par EP Ainavu balvas 5.sesiju ir pieejams šeit: https://rm.coe.int/1680709153

Plašāku informāciju par  Eiropas Padomes Ainavu balvu var meklēt šeit:
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/tap/ain_pol/eiropas_padomes_ainavu_balva/?doc=18320.