Eiroreģiona “Ezeru zeme” Padomes sēdē tika lemts par pārrobežu sadarbības projektu īstenošanu

24. novembrī, Moletai pilsētā (Lietuva) norisinājās 37. Eiroreģiona “Ezeru zeme” Padomes sēde. Ludzas novada pašvaldību sēdē pārstāvēja domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Aivars Meikšāns un Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja Ilona Igovena.

Sēdē piedalījās biedrības Eiroreģions “Ezeru zeme” dalībnieku pārstāvji no Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas. Savu dalību pasākumā apstiprināja arī Baltkrievijas Republikas ģenerālkonsuls Daugavpilī Vladimirs Kļimovs un Latvijas Republikas vēstniecības Baltkrievijā Vitebskas konsulāta vadītājs Uģis Skuja.

Sanāksmē tika apspriesti jautājumi par “Ezeru zemes” piedalīšanos projektu pieteikumu konkursā Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.–2020. gadam, par situāciju Eiroreģiona birojos un citi. Sēdes dalībnieki tiks aicināti iepazīties ar Moletai tūrisma un biznesa informācijas centra darbību un apmeklēt Lietuvas Etnokosmoloģijas muzeju.