Eiropas Padomes Ainavu balvas augstāko atzinumu saņem Daugavpils cietokšņa reģenerācijas projekts

Kā ziņo Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Daugavpils cietokšņa reģenerācijas projekts ir saņēmis visaugstāko starptautiskas žūrijas novērtējumu Eiropas Padomes (EP) ģenerālsekretariāta konkursa Eiropas Ainavu balva (Ainavu balva) 5.sesijā. 

Konkursa mērķis  ir apbalvot praktiskās iniciatīvas, kas būtu ņemamas par piemēru ainavu kvalitātes  saglabāšanai un uzlabošanai Eiropas ainavu konvencijas dalībvalstu teritorijās.

Šajā Ainavu balvas sesijā tika iesniegti  projekti no 13 Eiropas valstīm. Daugavpils projekts augsto vērtējumu saņēma par simboliskas pilsētvides ainavas atjaunošanu agrāk degradētā vietā, kas šobrīd sabiedrībai piedāvā dažādus izglītības un kultūras  pakalpojumus kvalitatīvā vidē.

Daugavpils cietokšņa reģenerācijas projektu īsteno Daugavpils pilsētas dome, mērķtiecīgi  un plānveidīgi piesaistot finansējumu no dažādiem finanšu avotiem –  Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF), iekļaujot Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmu, Norvēģijas finanšu instrumenta un Valsts kultūrkapitāla fonda. No 2008. līdz 2016.gadam cietokšņa reģenerācijai kopumā piesaistīti vairāk kā 15 milj. eiro. No tiem 14 milj. eiro līdzfinansēti no ERAF, kura aktivitātes iepriekšējā Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā administrēja VARAM.

Starptautiskās žūrijas ziņojums par Ainavu balvas 5.sesiju ir pieejams šeit.

Detalizēta informācija par Ainavu balvu pieejama šeit.

Foto: Māris Grunskis

 

Oskars Zuģickis

Latgales plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciālists

tālr.: 65423801