Daugavpils Universitātes pārstāvji piedalās lielākajā Eiropas zinātnes komunikācijas brīvdabas pasākumā Polijā

3. jūnijā Varšavā (Polija) jau 21. reizi norisinājās Polijas radio un Kopernika Zinātnes centra rīkotais Zinātnes pikniks (21st Scientific Picnic). Tas ir lielākais Eiropas zinātnes komunikācijas brīvdabas pasākums, kurā piedalās zinātniskās institūcijas, universitātes, pētniecības institūti, muzeji, kultūras iestādes, biedrības un dažādas citas organizācijas, kas saistītas ar zinātni, popularizē to un veic pētījumus. Šogad piedalījās dažādas institūcijas no vairāk nekā 11 pasaules valstīm: Polijas, Čehijas, Ukrainas, Krievijas, Latvijas, Vācijas, Lietuvas, Kanādas, Ķīnas, Bulgārijas, Ungārijas, Rumānijas u.c.

Katru gadu Zinātnes piknika laikā visiem dalībniekiem ir iespēja prezentēt savus sasniegumus zinātnē un parādīt, cik tā ir pieejama ikvienam interesentam, saprotami izklāstot daudzveidīgo jomu pētījumus un atklājumus dažādām mērķauditorijām ar eksperimentu, demonstrējumu, meistardarbnīcu un interaktīvu eksponātu palīdzību. 21. Zinātnes piknika tēma “Zeme” netika izvēlēta nejauši. Organizatori vēlējās apmeklētājiem un arī dalībniekiem likt aizdomāties par daudziem jautājumiem, kas saistīti ar mūsu planētu Zeme, piemēram, cik daudz mēs zinām par tās virsmu, par to, kas atrodas tās zemes slāņos, kā mēs pielietojam savas zināšanas par to, kā mēs rūpējamies un arī postām to, ko mēs varam nākotnē sagaidīt no dažādiem notiekošajiem procesiem  utt.  (sīkāku informāciju var atrast šeit: www.pikniknaukowy.pl/AboutNextPicnic). Kopumā šo vienas dienas zinātnes komunikācijas brīvdabas pasākumu apmeklēja vairāk nekā 90 000 interesentu.

Latviju šajā piknikā pārstāvēja Daugavpils Universitāte: Zinātņu daļas zinātniskā konsultante Inese Zuģicka, Fizikas un matemātikas katedras docētāja Velga Akmene, Dabaszinātņu un tehnoloģiju institūta dabaszinātņu laborants Ainārs Pankjāns ar fizikas un bioloģijas demonstrējumiem un interaktīviem eksponātiem. Daugavpils Universitātes stendu visas dienas garumā apmeklēja interesenti, sākot no zīdaiņa līdz sirmam vecumam. Apmeklētājus saistīja dažādu valstu kukaiņu izstāde, kas izraisīja izbrīnu un sajūsmu, daudzveidīgā ūdens dzīvnieku pasaule, pašdarināta mikroskopa izveide, kā arī polarizācijas, difrakcijas, kapilaritātes, elektrostatiskās indukcijas un Paskāla likuma demonstrējumi. Apmeklētāji izrādīja patiesu ieinteresētību un uzdeva dažādus jautājumus, lai izprastu, izzinātu un uzzinātu vairāk par piedāvātajiem demonstrējumiem un eksponātiem, kā arī par iespējām kopumā, ko piedāvā Daugavpils Universitāte.

21. Zinātnes piknikā laikā tika popularizētas Daugavpils Universitātes piedāvātās iespējas, zinātnes komunikācijas pasākumi, zinātniskie pētījumi un atklājumi, ko veic mūsu akadēmiskais un zinātniskais personāls, kā arī iegūta jauna pieredze, kontakti zinātnes komunikācijas aktivitāšu dažādošanai un īstenošanai mūsu universitātē.

Sīkāka informācija:
Inese Zuģicka
Zinātņu daļas Zinātniskā konsultante
e-pasts: inese.zugicka@du.lv
tālr.: +371 65425452