Notikusi Latgales DI projekta partneru tikšanās

Kārtējā partneru tikšanās reizē 5.septembrī, kas notika Rēzeknes novada domes telpās, tikās Latgales plānošanas reģiona administrācijas DI speciālisti, Latgales pašvaldību vadītāji, sociālo dienestu vadītāji un speciālisti, lai Deinstitucionalizācijas projekta kontekstā izrunātu par sociālo pakalpojumu sniegšanas iecerēm iedzīvotājiem Latgalē. Tika pārrunātas projekta ieviešanas aktualitātes un kopā ar LPR DI plāna izstrādātājiem pārrunāta sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu (turpmāk – SBSP) pieejamība un plānota to attīstība Latgalē.

Tikšanās sākumā DI projekta speciāliste Sarmīte Teivāne partneriem, kurus pārsvarā pārstāvēja sociālo dienestu vadītāji un speciālisti, kā arī pašvaldību vadītāji, informēja par projekta ieviešanas progresu, par Latgales reģiona pašvaldību esošajiem un plānotajiem sociālajiem pakalpojumiem DI projekta mērķa grupām  kā arī pakalpojumiem, ko pašvaldības plāno attīstīt no ERAF līdzekļiem, ieguldot līdzekļus infrastruktūras attīstībā.

Tāpat, šobrīd, ļoti nozīmīga projekta aktivitāte ir Latgales reģiona DI plāna 2017.-2020.gadam izstrāde. Projekta sadarbības partnerus SIA “Dynamic University” pārstāvis Viesturs Kleinbergs informēja par Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam un reorganizācijas plānu bērnu aprūpes centriem darba gaitu.

Vispirms darba grupu dalībnieki kā sociālās jomas eksperti vērtēja SBSP pieejamību Latgales pašvaldībās dzīvojošajiem projekta mērķa grupu pārstāvjiem. Diemžēl tikai dažās reģiona pašvaldībās atsevišķām mērķa grupām ir pieejami SBSP. Kā atzina šo pašvaldību pārstāvji, salīdzinot ar pieprasījumu, SBSP pieejamība un apjoms ir nepietiekams. Tā rezultātā visās grupās to dalībnieki nonāca pie līdzīga situācijas novērtējuma – lielākajā daļā pašvaldību to iedzīvotājiem – projekta mērķa grupu pārstāvjiem, nav vai “drīzāk nav, nekā ir” pieejami nepieciešamie SBSP.
Turpinājumā darba grupās pašvaldību un VSAC pārstāvji diskusijās kopīgi meklēja iespējamos risinājumus, lai SBSP kļūtu pieejamāki un tie būtu pēc iespējas atbilstošāki mērķa grupas vajadzībām. Tikšanās noslēgumā dalībnieki plānoja SBSP attīstību un pieejamības uzlabošanu Latgales reģionā, vienlaicīgi apspriežot pašvaldību sadarbības iespējas minēto pakalpojumu nodrošināšanā.