Daugavpils tehnikums šajā mācību gadā realizējis 18 projektus

Daugavpils tehnikums šajā mācību gadā īstenojis 18 dažādas mobilitātes audzēkņiem un skolotājiem. Mobilitātes tika īstenotas gan Eiropas Savienības Erasmus+ programmas skolu, profesionālās izglītības sektora un stratēģisko partnerību, gan Ziemeļvalstu Ministru padomes Nordplus programmas ietvaros.

Savu pirmo projektu Eiropas Savienības Leonardo da Vinci programmā  Daugavpils tehnikums  īstenoja 2000.gadā. Laika posmā līdz 2017.gadam, iesaistoties –  Leonardo da Vinci, Mūžizglītības, Erasmus+ un Nordplus programmās, kopā īstenoti vairāk nekā 50 projekti. Programmu ģeogrāfiskā darbības joma ir ļoti plaša – Lietuva, Igaunija, Polija,  Somija, Austrija, Čehija, Horvātija, Slovēnija, Slovākija, Portugāle, Grieķija, Spānija, Apvienotā Karaliste, Nīderlande, Vācija,  Itālija, Rumānija, Kipra un Malta. Sākumā tie bija nelieli projekti, kā – mācību prakse audzēkņiem un pieredzes apmaiņa skolotājiem.  Kopš 2015.gada skola uzsākusi darbību stratēģisko partnerību projektos.

Tehnikums ir saņēmis Valsts izglītības attīstības aģentūras projektu kvalitātes balvas Erasmus+ programmā „Spārni 2015” un Nordplus programmā “Ziemeļu gaisma 2016”. 2017.gadā izglītības iestāde ir izstrādājusi “Profesionālās izglītības kompetences centra  ,,Daugavpils tehnikums” internacionalizācijas stratēģiju 2017. – 2021.gadam”, ko ir apstiprinājusi Izglītības un zinātnes ministrija. 2017.gada konkursā iesniegts pieteikums Erasmus+ profesionālās izglītības un mācību (PIA) mobilitātes hartas (VET Charter) saņemšanai.

Jau trešo gadu pēc kārtas Daugavpils tehnikums mācību gada beigās organizē starptautisko konferenci, kas ir veltīta īstenoto projektu izvērtēšanai. Zīmīgi, ka 2017.gadā Eiropa atzīmē Erasmus+ programmas trīsdesmitgadi. Skolas labie darbi projektu vidē un starptautiskā konference bija veltīta šim nozīmīgajam notikumam. Tāpat, 24 .maijā, Daugavpils tehnikumā  noslēdzās projekts SEM@SCHOOLS.

Par paveikto stāstīja paši projektu dalībnieki – skolotāji, kuri apmeklēja kursus un seminārus Vācijā, Austrijā, Apvienotajā Karalistē, Maltā, Spānijā un Grieķijā.

Visi projektu dalībnieki svinīgā gaisotnē saņēma uzņemošās organizācijas sertifikātu un Europass Mobility dokumentu.

Informāciju sagatavoja: Projektu un ārējo sakaru nodaļa