Daugavpils novads savā īpašumā pārņem Birķineļu baznīcu

Daugavpils novada domes deputāti atbalstījuši Kalkūnes pagastā esošās Birķineļu baznīcas ēkas iegūšanu Daugavpils novada pašvaldības īpašumā, informēja pašvaldībā.

Baznīcas ēku pašvaldība pārņēmusi, lai turpinātu sāktos kultūrvides sakopšanas darbus un nākotnē iekonservētu šo ēku, tādējādi saglabājot Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas tai šogad piešķirto vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa statusu.

Līdz šim Birķineļu baznīca bija bezsaimnieka īpašums. Līdz 1963.gadam Birķineļu baznīcā darbojās Evanģēliski luteriskā draudze, pēc tam ēku pārņēma kolhozs, kur ierīkoja graudu kalti, dzirnavas un klēti. Pēc Latvijas Republikas atjaunošanas 20.gadsimta 90.gados, luterāņu baznīca nepieteicās uz īpašuma pārņemšanu.

Baznīcas ēka celta 1830.gadā un ir viena no vecākajām Daugavpils novadā. Saglabājusi autentiskās būvformas tā ir unikāls Augšzemes sakrālās arhitektūras paraugs. Baznīcas ēkai ir viens vertikāls tornis, kura galā atrodas vējrādis, kas saglabājies no senākas baznīcas un tiek datēts ar 1649.gadu. Vējrādis ir valsts aizsardzībā esošs mākslas piemineklis. Iekštelpas interjers laika gaitā ir zaudēts, saglabājusies koka balkona konstrukcija virs ieejas un fragmentāri arī koka dēļu apšuvuma griesti.

Birķineļu baznīca un kapsēta atrodas valsts nozīmes vēstures pieminekļa “Dzejnieka Raiņa dzīves vieta” aizsardzības joslas teritorijā.

Vietējā sabiedrība, Kalkūnes pagasta pārvalde, Raiņa mājas Berķenelē darbinieki, biedrību “Calcuna” un “Be Kas” pārstāvji ilgtermiņā ir ieguldījuši lielu darbu baznīcas saglabāšanā un kapu teritorijas sakopšanā. Ir apkopota informācija par izcilāko personību apbedījumiem Birķineļu kapsētā, pie tiem ir uzstādītas informatīvas plāksnes. Pie kapsētas ir uzstādīts stends, kur latviešu, krievu un angļu valodā var iepazīties ar Birķineļu baznīcas un apkaimes vēsturi, kapsētas plānu un te apbedīto izcilāko personību īsu dzīves aprakstu.

2016.gada pavasarī Daugavpils novada Kultūras pārvaldes Kultūras mantojuma daļa sadarbībā ar Raiņa māju Berķenelē un Špoģu Mūzikas un mākslas skolu organizēja vērienīgu mākslas projektu. Ar bērnu izveidotiem mākslas darbiem tika aizsegtas tukšās baznīcas logu ailes.