Daugavpils novadā aug jauno līderu paaudze

Pirmajā vakarā jauniešiem bija iespēja uzzināt par uzņēmējdarbības iespējām un atbalstu Daugavpils novadā un valstī, kā arī iegūt informāciju par Latvijā jaunu uzņēmējdarbības virzienu – sociālo uzņēmējdarbību. Ar šīm tēmām jauniešus iepazīstināja Daugavpils un Ilūkstes novada partnerības “Kaimiņi” sociālās uzņēmējdarbības vēstnieki Inga Krekele  un Juta Valaine. Vakara otrajā pusē jauniešiem tika piedāvāta iespēja atrisināt uzdevumu, kas iekļauts viena pasaules slavena trenera metodē – Abigeilas stāsts. Jauniešiem bija jāizlemj, kurš aprakstītajā situācijā ir vainīgs, kurš rīkojās pareizi, kurš mazāk pareizi. Šajā posmā izvērtās karstas diskusijas, kuru laikā jaunieši centās aizstāvēt savu viedokli.

Otro dienu jaunieši pavadīja ar lektoru, Līderu Skolas Direktoru un uzņēmēju Jāni Javu. Jauniešiem tika piedāvātas dažādas tēmas gan par līderību, gan par uzstāšanās mākslu, pārliecināšanas spējām, uzņēmējdarbību, kā arī dzīvesbiedra izvēli. Visas dienas garumā jaunieši darbojās grupās, izstrādāja biznesa idejas, iejutās oratoru lomās, izjuta dažādas emocijas, kas saistītas gan ar līderību, gan ar sekošanu līderim, izvirzīja savus lielos un mazos dzīves mērķus. Dienas noslēgumā jauniešiem tika piedāvāta iespēja Sajust sevi. Šie vakara uzdevumi vairāk tika vērsti uz emocionālām sajūtām, neverbālo valodu, savu baiļu pārvarēšanu. Jauniešiem bija arī jāseko sava pāra darbībām un kustībām. Pēc šiem uzdevumiem jauniešiem atzina, ka pats grūtākais bija skatīties viens otram acīs ilgu laiku un neteikt ne vārda, bija emocionāli gan grūti, gan arī patīkami, kad ir aizvērtas acis un pienāk dažādi cilvēki, apskauj un iečukst ausī atbalsta vārdus.

Trešajā dienā jauniešiem bija iespēja iepazīties ar uzņēmēju, lektoru un aktīvu jaunatnes politikas virzītāju, Youth Power Bank idejas pamatlicēju Viktoru Galleru. Viktors pastāstīja gan par savu pieredzi kā uzņēmējam, gan motivēja jauniešus darīt un darboties gan jaunatnes politikas jomā, gan iesaistīties dažādu organizāciju darbībā, gan izrādīt iniciatīvu un nebaidīties no atbildības.

 Apmācību noslēgumā katram jaunietim tika izsniegtas oficiālas apliecības no Diendvidlatgales Pašvaldību mācību centra par apgūtajām tēmām, kā arī jauniešiem tika pasniegtas piemiņas dāvanas no Daugavpils novada jaunatnes. Jaunieši atzina, ka viņiem patika ne tikai pats mācību process, bet arī sadraudzēšanās, laika pavadīšana, spēlējot galda spēles, skatoties filmas un vienkārši sarunājoties pie tējas krūzes.

Daugavpils novada jaunatne pateicas lektoriem Jānim Javam, Viktoram Galleram, Ingai Krekelei, Juta Valainei un Viktoram Andruškevičam par aizraujošu mācību organizēšanu, uzņēmējam Valērijam Hrapānam (SIA JUMS S) par palīdzību kafijas pauzes organizēšanā un kafejnīcai Marianna par garšīgām ēdienreizēm, DU mācību bāzes personālam par silto uzņemšanu un visiem jauniešiem par dalību apmācībās.

Milāna Loča
Jaunatnes projektu koordinatore