Daugavpils skolnieces ASV iegūst zelta godalgu prestižā konkursā

No 2017. gada 12. jūnija līdz 17. jūnijam OSWEGO Universitātē, Oswego (ASV) un Ivy League Universitātē, Ņujorkā (ASV) norisinājās ikgadējās starptautiskās GENIUS Olympiad pasākumi. Ar Valsts izglītības satura centra īstenotā projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” atbalstu Latviju šogad pārstāvēja Daugavpils 13. vidusskolas skolnieces Elīna Lipska, Alina Gabdrahmanova un Diana Gabdrahmanova.

GENIUS Olympiad konferencē Elīnas, Alinas un Dianas darbs “ZnO un ZnO/Ag nanostruktūru iegūšana, to antibakteriālās īpašības” (darba vadītājs fizikas skolotājs Jurijs Kostjukevičs, darba konsultants DU Dabaszinātņu un tehnoloģiju institūta (DZTI) pētnieks Andrejs Ogurcovs) tika augstu novērtēts – piešķirta zelta godalga, novērtējot inovatīvo pieeju jaunu materiālu iegūšanā un to, ka skolnieces demonstrēja starpdisciplināru pieeju fizikas zināšanu izmantošanā. Darbs tika izstrādāts izmantojot DU DZTI laboratoriju aprīkojumu un konsultējoties ar institūta pētniekiem. GENIUS Olympiad konferencē skolnieču darbs tika iekļauts kategorijā “Zinātne”, kurā šogad  tika  iesniegti kopumā 761 darbi, no tiem tika atlasīti 338 finālisti

Projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” (8.3.2.1./16/I/002) vadītāja Liene Voroņenko atzīst, ka skolēnu izstrādāto zinātniski pētniecisko darbu kvalitāte ar katru gadu pieaug un Latvijas skolēni var veiksmīgi konkurēt Eiropas un pasaules līmenī. “Aiz katra no skolēnu sasniegumiem ir milzīgs viņu skolotāju brīvprātīgi ieguldītais darbs ārpus ikdienas mācību darba. Skolu aktīvā piedalīšanās pētniecisko darbu izstrādē pierāda nepieciešamību Valsts izglītības satura centram meklēt arvien jaunas iespējas skolēnu talantu attīstībai un sasniegumu prezentēšanai ārpus Latvijas”, uzsver projekta vadītāja. Šogad pirmo reizi jauniešus pavada arī skolotāji, kas ilgus gadus ir vadījuši pētniecisko darbu izstrādi, un projekta vadītāja cer, ka tas ļaus starptautisko pieredzi ieviest arī Latvijas skolās.

GENIUS Olympiad piedalījās skolēni no 69 valstīm. Kopā tika iesniegti 1234 darbi dažādās kategorijās (zinātne, māksla, robotika, humanitārā, mūzika, bizness), no tiem 570 tika izvirzīti finālam.

Paredzēts, ka šogad Latvijas jaunie zinātnieki tiks pārstāvēti vēl divos zinātnes konkursos- Milset starptautiskajā EXPO zinātnes konkursā Fortalezā (Brazīlijā), kas notiks no 7. līdz 12. augustam un 29. Eiropas Savienības jauno zinātnieku konkursā, kas šogad norisināsies Tallinā no 22. līdz 27. septembrim.

Skolas sasniegumu komentē Daugavpils 13.vidusskolas direktore Andžela Skutele:”Tas ir liels sasniegums un novērtējums ne tikai skolai un skolas pedagogiem, bet arī Daugavpils pilsētai un Latvijai . Esam lepni par mūsu skolotājiem kā Valentīnu Titoku un Juriju Kostjukeviču, kas rezultāta sasniegšanai ieguldījuši tik lielu darbu. Vēlamies izteikt pateicību Daugavpils Universitātes  darbiniekiem Inesei Zuģickai, Andrejam Ogurcovam, Marinai Krasovskai par zinātniski pētniecisko darbu kā arī tiem, kas atbalstījuši mūsu audzēkņu nokļūšanu līdz ASV”.

 

Foto: Elīna, Alīna un Diāna aizstāv savu zinātnisko darbu reģionālajā konferencē Daugavpils Universitātē.