CFLA izsludinātie projektu konkursi

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) 2014. – 2020.gada plānošanas periodā administrē Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda (ES fondi) līdzfinansētos projektus.

Ar izsludinātiem konkursiem var iepazīties interneta vietnē: cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases

 

CFLA ES fondu ieviešanas sistēmas ietvaros veic sekojošas funkcijas :

  • organizē projektu atlases konkursus un atlasa projektus;
  • sagatavo un pārbauda projektu ieviešanai nepieciešamos dokumentus;
  • slēdz līgumus / vienošanās ar finansējuma saņēmējiem par projektu īstenošanu;
  • uzrauga līdzfinansēto projektu ieviešanu (pārbauda iepirkumu plānus, veic iepirkumu pirms-pārbaudes, izskata un apstiprina līgumu / vienošanos grozījumus, projektu ieviešanas progresa pārskatus, maksājumu pieprasījumus, veic pārbaudes projektu īstenošanās vietās);
  • veic līdzfinansējuma un valsts budžeta dotācijas atmaksu finansējuma saņēmējiem;
  • sagatavo maksājuma pieteikumus izdevumu deklarēšanai Eiropas Komisijai;;
  • sniedz konsultācijas projektu iesniedzējiem un finansējuma saņēmējiem;
  • sniedz pārskatus un informāciju Latvijas un ES institūcijām par līdzfinansēto projektu īstenošanu.

Šajā plānošanas periodā CFLA veic sadarbības iestādes funkcijas, nodrošinot fondu praktisko ieviešanu sadarbībā ar šādām ministrijām (atbildīgajām iestādēm):