Biznesa rīts: uzņēmējdarbības attīstības iespējas Ludzas novadā

Šī gada 19. septembris Ludzas novada pašvaldības telpās (Raiņa 16, Ludzā) notiks biznesa rīts: uzņēmējdarbības attīstības iespējas Ludzas novadā.

 

9:00Reģistrācija un rīta kafija

9:15Pasākuma atklāšana, Ludzas novada pašvaldība 
9:20Ludza novada attīstības aktualitātes un pašvaldības plāni   
9:45Atbalstu saņēmušo uzņēmēju prezentācijas par uzsākto darbību, problēmas, ieguvumi, ierosinājumi, Ruta Zviedre, Aleksandrs Narnickis, Raivis Sjakste, Guntis Pentjušs
10:15Ievads par LIFE GRASSSERVICE projektu un tā rezultātiem

Anda Ruskule (Baltijas Vides Forums)

10:30Tehnoloģiskie risinājumi zāles biomasas izmantošanā biogāzes ražošanā

Ēriks Skripsts (SIA Bio RE)

10:50Tehnoloģiskie risinājumi zāles biomasas izmantošanā biobutanola ražošanā    Linda Mežule (Rīgas Tehniskā universitāte) 
11.10Kafijas pauze  
11:40Atbalsts tavai idejai biznesa inkubatorā,  LIAA Rēzeknes biznesa inkubatora vadītāja Skaidrīte Baltace 
12:00Uzņēmējdarbības atbalsts un pieejamais finansējums:

Latgales uzņēmējdarbības centrs (LUC) – Atbalsta instrumenti uzņēmējdarbībai Latgales reģionā, LUC Komercdarbības konsultants Valdis Mitenbergs

Altum – valsts atbalsts uzņēmējdarbībai, ALTUM Latgales reģiona vadītāja Vita Pučka

12:30Diskusija par uzņēmējdarbības attīstības iespējām 
13:00

 

Izbraukums uz biogāzes un biobutanola pilotiekārtu demonstrēšanas vietu Ludzas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā

Pasākums  un izbraukums ir bezmaksas.

Lūgums pieteikt savu dalību Ludzas pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājai Ilonai Igovenai, tel.  65707134, e-pasts: ilona.igovena@ludza.lv līdz 14. septembrim