Aicinām pašvaldības piedalīties starptautiskā konferencē Anīkščos

Latgales plānošanas reģions ir uzsācis īstenot Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam projektu Nr. LLI-59 “Praktisko apmācību un pasākumu cikls sadarbības veicināšanai starp iestādēm un darbinieku kapacitātes celšanai (Open leadership)”. Tā ietvaros plānošanas reģiona pašvaldības tiks iepazīstinātas ar LEAN vadības sistēmu, tās priekšrocībām un rīkiem, kas ļautu uzlabot uz klientiem orientētu pakalpojumu sniegšanas kvalitāti pašvaldībās, organizējot reģionāla un starptautiska mēroga konferences, praktiskas apmācības, pieredzes apmaiņas braucienus pie Latvijas un Lietuvas pašvaldībām, starptautiskas darba grupas kultūras un tūrisma jomās, individuālas un grupu koučinga sesijas līdz pat 2019. gada 30. aprīlim.

Pirmais pasākums šī projekta ietvaros būs starptautiska konference “Inovatīvas un efektīvas pašvaldības vadības metodes un tehnikas,” kas norisināsies šī gada 3. – 4. oktobrī Anīkščos, Lietuvā. Latgales Plānošanas reģions aicina pašvaldības deleģēt pārstāvjus dalībai konferencē. Dalībniekiem tiks nodrošināta nokļūšana no Daugavpils un Rēzeknes uz Anīkščiem un atpakaļ, ēdināšana konferences ietvaros, kā arī naktsmītnes.

Pieteikt dalībniekus starptautiskajai konferencei rakstot uz e-pastu: pastslatgale.lv, norādot vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju (tālr. Nr. un e-pasta adresi) līdz 2017. gada 26. septembrim.

Konferences programma

Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Šis dokuments ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī dokumenta saturu pilnībā atbild Latgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.