Amatniekus un mājražotājus aicina pieteikties dalībai Latgales dienai Rīgā

Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar biedrību “Latgales Tematiskie ciemi” 2017. gada 19.augustā no plkst. 10:00 līdz 19:00 Jēkaba laukumā Rīgā jau ceturto gadu rīko LATGALES DIENU RĪGĀ.

Pasākums notiek RĪGAS SVĒTKU 2017 laikā un ir iekļauts Rīgas pilsētas svētku oficiālajā programmā, nodrošinot kopējo publicitāti un atpazīstamību Rīgas iedzīvotāju un viesu vidū.

Iecerēts, ka LATGALES DIENĀ  RĪGĀ  tiks piedāvāta Latgales Tematisko ciemu programma ar ceļojošo tirgu, Latgales amatnieku un mājražotāju produkcija, amatnieku meistarklases, latgaliešu tautas mūzika un dejas.

Lai popularizētu savu produkciju galvaspilsētā, aicinām Latgales plānošanas reģiona amatniekus un mājražotājus piedalīties LATGALES DIENĀ RĪGĀ ar savu saražoto produkciju.

Sīkāka informācija un interesentu pieteikšanās, zvanot Latgales uzņēmējdarbības centra komercdarbības konsultantiem Jūsu pilsētā/novadā:

Preiļi, Riebiņi, Aglona                    Ineta LIEPNIECE        26636243    ineta.liepniece@latgale.lv

Balvi, Viļaka, Rugāji, Baltinava    Gunta BOŽOKA            26461435   gunta.bozoka@latgale.lv

Daugavpils novads, Ilūkste            Jāzeps KRUKOVSKIS  26121362 jazeps.krukovskis@latgale.lv

Daugavpils pilsēta                           Andris KUCINS            26599050   andris.kucins@latgale.lv

Ludza, Cibla, Zilupe, Kārsava       Valdis MITENBERGS 29277541    valdis.mitenbergs@latgale.lv

Rēzekne pilsēta/novads, Viļāni

Krāslava, Dagda                              Inta MURĀNE               29278741   inta.murane@latgale.lv

Līvāni, Vārkava                               Zane PRAŅEVSKA     26595334