Dagdā notika Latvijas Pašvaldību Izpilddirektoru asociācijas sanāksme.

6.oktobrī Dagdā notiks Latvijas Pašvaldību Izpilddirektoru asociācijas sanāksme, kurā tiks apspriesti jautājumi par dzīvojamo telpu īres likumu, dzīvojamo māju apsaimniekošanas un uzturēšanas tāmēm, Smiltenes novada domes izpilddirektors Kārlis Lapiņš dalīsies dzīvokļu jautājumu risināšanas pieredzē, VARAM Vides aizsardzības departamenta Ūdens resursu nodaļas vadītāja Iveta Teibe informēs par noteikumiem par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu.

Tāpat arī izpilddirektori diskutēs par sadzīves notekūdeņu izvešanu un krājrezervuāru lietošanu, iepazīsies ar atkritumu apsaimniekošanu
Siguldas novadā.

Latvijas Pašvaldību Izpilddirektoru asociācijas sanāksmes darba kārtība

09:30 – 10:00 Reģistrēšanās Brokastu kafija un tēja
10:00 – 10:30 Dagdas novada domes priekšsēdētāja uzruna. Prezentācija par novadu Dagdas novada domes priekšsēdētājs Aivars Trūlis un novada domes izpilddirektors Artjoms Gekišs
10:30 – 11:00 LPIA valdes informācija LPIA priekšsēdētājs Guntis Kalniņš
11.00 – 11.30 Dzīvojamo telpu īres likums LPS padomnieks Aino Salmiņš
PRAKTISKĀ PIEREDZE
11.30 – 12.10 Dzīvojamo māju apsaimniekošanas un uzturēšanas tāmes gadam. Pārvaldīšanas likums-vai attaisnosies tiešie norēķini un kādiem pakalpojumiem? Latvijas Namu Pārvaldītāju un Apsaimniekotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs, SIA CDzP valdes loceklis Ģirts Beikmanis
12.10 – 12.40 Dzīvokļu jautājumu risināšanas pieredze Smiltenē. Smiltenes novada domes izpilddirektors Kārlis Lapiņš
12.40 – 13.30 pārtraukums
13.30 – 14.00 Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu VARAM Vides aizsardzības departamenta Ūdens resursu nodaļas vadītāja Iveta Teibe
PAŠVALDĪBU PIEREDZE
14.00 – 14.30 Salacgrīva – Zaļais novads. Salacgrīvas domes izpilddirektors Kaspars Ķemers Sadzīves notekūdeņu izvešanas un krājrezervuāru lietošana – SIA “Salacgrīvas ūdens” valdes loceklis Kaspars Krūmiņš.
14.30 – 14.50 Mārupes vīzija – PK Komunālie pakalpojumi projektu vadītāja Dace Šveide
14.50 – 15.05 Par atkritumu apsaimniekošanu Siguldas novadā (noteiktās prasības šķidro sadzīves atkritumu (decentralizēto kanalizācijas sistēmu) satura apsaimniekošanai) . Siguldas novada izpilddirektore Jeļena Zarandija
Jautājumi, diskusija.
15:00 – 17:00 Novada apskate