30. novembrī Jauniešu centrā “ČETRI” neformāla diskusija “Kafija ar politiķiem”

30.novembrī (ceturtdien) plkst. 13.00 Jauniešu centrs “ČETRI” aicina jauniešus un lēmumu pieņēmējus piedalīties neformālā diskusijā “KAFIJA AR POLITIĶIEM” 

Esi aktīvs. Piedalies.
Kurš tad cits, ja ne TU!

Pasākums notiek Strukturētā dialoga VI cikla ietvaros, tematiskā prioritāte “Jaunieši Eiropā – kas tālāk?”

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros, sadarbībā ar BJC “Dari Vari”.

 

Jauniešu centrs “ČETRI”