Vecvārkavā pulcēsies kāzu saimnieces lai dalītos savos stāstos

21. un 22. jūlijā Vecvārkavā un Vārkavā notiks II Latgales stāstnieku festivāls „Omotu stuosti”. Tas šogad veltīts kāzu saimniecēm un viņu stāstiem. Uz festivālu aicinātas gan saimnieces un stāstnieki, kuri zina jautrus atgadījumus no kāzām, gan tie, kas vēlas tos klausīties.

II Latgales stāstnieku festivāls šogad piedāvā iespēju iepazīt vienu no dzīvīgākajām un pievilcīgākajām Latgales tradīcijām – kāzu saimnieču prasmes un viņu stāstus par neaizmirstamiem un smieklīgiem atgadījumiem no kāzu saimnieču, vedēju, muzikantu, kāzinieku vai jaunā pāra dzīves. Festivālā būs sastopami stāstnieki no dažādiem Latvijas novadiem un būs iespēja dzirdēt atšķirīgus dialektus un prasmīgus muzikantus.

21.jūlijā Vārkavas Tautas namā plkst. 19.30 interesenti īpaši aicināti apmeklēt anekdošu un jautro stāstu vakaru „Pasasmēju smiekliņam”. Tajā būs iespēja dzirdēt festivāla stāstnieces Broņislavu Gavari un Valentīnu Mačāni, Vecvārkavas folkloras kopas sievas, anekdošu stāstītājus no folkloras kopas „Volyudzeite”, folkloras kopu “Dzeipurs” un „Traistēni” no Krotes, kā arī UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) tīkla „Stāstu bibliotēkas” un citus stāstniekus no visas Latvijas.

  1. jūlijā plkst. 14.00 Vecvārkavas brīvdabas estrādē ikviens laipni gaidīts uz festivāla noslēguma pasākumu „Kas smieklam nesasmēja, tas pats lieti nederēja” – latgaliešu un citu novadu kāzu stāsti ar vietējām folkloras kopām un stāstniekiem.

Latgales stāstnieku festivālam ir īpaša nozīme stāstniecības tradīciju iedzīvināšanā, bagātinot Latgales kultūrtelpu un iezīmējot Latgales savdabību Latvijas kultūras kopainā. Vienlaikus festivāls rūpējas par stāstīšanas tradīciju saglabāšanu, attīstīšanu un tālāknodošanu nākamajām paaudzēm. Festivāls ir būtiska Latvijas stāstnieku kustības daļa, tas apvieno UNESCO LNK tīkla „Stāstu bibliotēkas” dalībniekus visā Latvijā, Latgales tradīciju kopējus un stāstniecībā ieinteresētos no visiem Latvijas novadiem.

Festivālu organizē Vārkavas novada dome sadarbībā ar tradicionālās kultūras biedrību „Aprika”, UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju, kultūras un mākslas biedrību „TEIRA LATGOLYS MUOKSLA” un citiem labvēļiem.

Vairāk informācijas: 26522141 vai 20004979.


Festivāla dalībnieku programma

Datums/
laiks
Plānotā noriseVieta
21. jūlijs 
16:00Festivāla atklāšanaVārkavas vidusskola, Skolas iela 4, Vecvārkava, Vārkavas novads, LV-533516:15
Latvijas novadu stāsti Vārkavā

Stāstnieku īsie iepazīšanās stāsti, piesakot sevi un savu pārstāvēto pusi. Stāsta UNESCO LNK tīkla „Stāstu bibliotēkas” dalībnieki.

Vārkavas vidusskola
16.45Saimnieču prasmju darbnīcas

·         Kāzu ēdienu meistardarbnīcas un stāsti

·         Celu jostu aušanas meistardarbnīca

·         Stāstnieku prasmju treniņš

Vārkavas vidusskola un apkārtne
19:00EkskursijaVārkavas muzejs
19:30Pasasmēju smiekliņam – anekdošu un jautro
stāstu vakars
Piedalās folkloras kopa „Vecvārkava”, “Dzeipurs” un “Traistēni” no Krotes, anekdošu stāstītāji no folkloras kopas “Volyudzeite”, īpašās Latgales stāstnieces Broņislava Gavare un Valentīna Mačāne , stāstnieki no tīkla „Stāstu bibliotēkas” un citi festivāla viesi. Aicināti visi interesenti!
Vārkavas muzejs
22. jūlijs 
9:00„Saimnieču prasmju darbnīcas”

Kulinārais mantojums: receptes, ēdienu gatavošana un stāsti par to rituālo nozīmi

·         Cepumu un kāzu tortes cepšanas meistardarbnīca

·         Kāzu noformējuma izgatavošanas un dekorēšanas meistardarbnīca

·         Stāstnieku prasmju treniņš

 

Vārkavas vidusskola
14:00Kas smieklam nesasmēja, tas pats lieti nederēja – latgaliešu un citu novadu kuozu stuosti

Atvērts pasākums ikvienam interesentam. Piedalās vietējās folkloras kopas un stāstnieki no visas Latvijas.

Vecvārkavas brīvdabas estrāde