Ziemeļlatgales novadu vadītāji un sadarbības institūcijas diskutē par aktualitātēm uzņēmējdarbības jomā

ALTUM Vidzemes reģiona vadītāja Olita Untāla klātesošos informēja par finanšu institūcijas ieguldījumu jaunu un esošu uzņēmumu attīstībā Balvu, Viļakas, Rugāju un Baltinavas novados, kā arī aicināja uz turpmāku sadarbību gan ēku siltināšanas atbalsta programmā, gan programmā par iespēju ar ALTUM palīdzību attīstīt sociālo uzņēmējdarbību. LUC vadītājs Vladislavs Stankevičs sniedza informāciju par tuvākajiem plānotajiem centra pasākumiem – Biznesa mēnesi skolās, tirdzniecības misiju uz Vāciju, kā arī par Latgales speciālās ekonomiskās zonas iespējām un aktualitātēm. NVA Balvu filiāles vadītāja Sandra Kindzule pastāstīja par NVA šobrīd pieejamajām programmām darba devējiem, par bezdarba tendencēm reģionā, kā arī informēja par nupat noslēgušos biznesa plānu konkursu bezdarbniekiem, kurā veiksmīgi piedalījās arī biznesa ideju pieteicēji no Balviem. LLKC uzņēmējdarbības konsultante Vineta Smirnova informēja par Lauku atbalsta dienesta programmām, kuras drīzumā tiks atvērtas projektu pieteikumiem, kā arī par šobrīd aktuālāko tēmu – ārkārtas stāvokli lauksaimniecībā sakarā ar ilgstošajām lietavām un plūdiem Latgalē.

Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centra projektu vadītāja Gunta Božoka tikšanās dalībniekiem sniedza informāciju par uzņēmējdarbības tendencēm Ziemeļlatgalē kopumā, kā arī par aktualitātēm un sadarbības iespējām ar kaimiņu novadiem un citām atbalsta institūcijām.

Pēc informatīvās daļas tikšanās dalībniekiem bija daudz jautājumu, kā arī konkrēti ierosinājumi un idejas turpmākai sadarbībai, lai kopīgi veicinātu uzņēmējdarbības attīstību reģionā.