Piesaki savu projektu valsts budžeta finansētā programmā “NVO fonds”

Š.g. 9.novembrī Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu projektu iesniegumu konkursu 2017.gadā īstenotajiem projektiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” ietvaros.


Programmas mērķis ir veicināt iedzīvotāju līdzdalību un sadarbību sabiedriskajos procesos, uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti un stiprināt demokrātiju un pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību Latvijā, finansiāli atbalstot pilsoniskās sabiedrības aktivitātes, nodrošināt demokrātisku valsts pārvaldību un plašākas sabiedrības iesaisti sabiedrībai svarīgu jautājumu risināšanā, tādējādi nodrošinot kvalitatīvu un sabiedrības interesēm atbilstošu lēmumu pieņemšanu un pakalpojumu sniegšanu.

Programmas ietvaros plānots atbalstīt projektus trīs darbības virzienos:
“NVO darbības stiprināšana” – mērķis – organizētas pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un NVO darbības atbalsts, stiprinot NVO institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti un nodrošinot finansiālu atbalstu regulārai un ilglaicīgai NVO līdzdalībai valsts pārvaldes lēmumu pieņemšanas procesā un līdzdarbībai valsts pārvaldes rīcībpolitikas plānošanā, ieviešanā un uzraudzībā;
“Atbalsts NVO pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm” – mērķis – demokrātisko vērtību un cilvēktiesību ievērošanas stiprināšana, pilsoniskās līdzdalības veicināšana, Latvijas iedzīvotāju cilvēkdrošības spēcināšana un dzīves kvalitātes uzlabošana, sociālās atbildības veicināšana kopienā, Latvijas simtgades pasākumu īstenošana, finansiāli atbalstot NVO projektus attiecīgās atbalsta jomās;
“NVO interešu aizstāvības stiprināšana” – mērķis – atbalstīt NVO, kas veic interešu aizstāvības darbību sabiedriskā labuma darbības jomās, sekmējot pilsoniskas sabiedrības attīstību Latvijā un veicinot NVO interešu aizstāvības darbības neatkarību no publiskās pārvaldes nozares pārraugošās ministrijas ietekmes.

Kopējais 2017.gada konkursa ietvaros projektiem pieejamais programmas finansējums ir 380 000,- EUR.
Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2016.gada 12.decembris.

Plašāka informācija ir pieejama www.sif.gov.lv