Pētniecisko darbu konkurss “Manas dzimtas pūralādes dārgumi”

Latgales NVO projektu programmas 2016 projektu konkursa ietvaros starpkultūru dialoga apakšprogrammā tika atbalstīts biedrības “SKOLA AR NĀKOTNI” projekts “Pūralādes dārgumi” Tā mērķis ir izglītot iedzīvotājus, t.sk. bērnus un jauniešus, par dažādu tautu kultūrām un tradīcijām, līdzīgo un atšķirīgo tajās, tā sekmējot starpkultūru dialoga attīstību, saglabājot katras tautas nacionālo identitāti un kultūras mantojumu, vienlaikus sekmējot pilsonisko līdzdalību un piederību Latvijai.

Kā viena no projekta aktivitātēm ir pētniecisko darbu konkurss “Manas dzimtas pūralādes dārgumi”

Aicinām Latgales reģiona bērnus un jauniešus izpētīt savas dzimtas „pūralādi”, izzinot tajā slēptos dārgumus – roku dvieļus (jeb citu nacionālu vērtību – dzimtas kultūras mantojumu), ar tiem saistītās tradīcijas, nozīmi, u.c. informāciju, ko apkopot radošā darbā, kurā īpaši jāizceļ tieši nacionālā nozīme izpētītajam dzimtas pūralādes dārgumam. Savus darbus sūtiet uz indras.vsk@inbox.lv ar norādi konkursam“Manas dzimtas pūralādes dārgumi” līdz š.g. 1. novembrim.