Parakstīts Latgales plānošanas reģiona un Latgales nevalstisko organizāciju sadarbības memorands

Augsti vērtējot pilsoniskās sabiedrības nozīmi Latgales ilgtspējīgā attīstībā, kā arī reģiona un nevalstisko organizāciju sadarbības ietekmi uz pieņemto lēmumu kvalitāti, 11. martā Daugavpilī nacionālās konferences “Nevalstisko organizāciju atbalsta programmas izvērtēšana” ietvaros notika Latgales plānošanas reģiona un Latgales nevalstisko organizāciju sadarbības memoranda parakstīšana.

Uz Latgales plānošanas reģiona un Dienvidlatgales NVO atbalsta centra aicinājumu parakstīt dokumentu atsaucās 75 biedrības un 4 nodibinājumi no 13 pašvaldību teritorijām, tādējādi šis memorands kļuvis par nozīmīgāko sadarbības dokumentu starp reģiona pašvaldībām, plānošanas reģionu un Latgales nevalstiskajām organizācijām.

Parakstot dokumentu, puses apņēmās sadarboties vairāku pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas uzdevumu izpildē, piemēram, palielināt Latgales reģionā to cilvēku īpatsvaru, kas neformāli un formāli sadarbojas savu un sabiedrības mērķu labā, tādējādi veicinot uzticību starp dažādu sektoru, sociālo grupu un teritoriju iedzīvotājiem Latgales reģionā. Tāpat arī apņēmās paaugstināt iedzīvotāju, neformālo grupu un nevalstisko organizāciju līdzdalības efektivitāti politikas procesā pašvaldību un valsts līmenī, kā arī attīstīt vidi ilgtspējīgai, uz rezultātu orientētai nevalstisko organizāciju darbībai.

Interesentiem ar pilnu dokumenta saturu iespējams iepazīties Latgales plānošanas reģiona un biedrības “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” mājas lapās: www.latgale.lv un www.nvoc.lv .

Savā uzrunā Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētāja Alīna Gendele norādīja: ”Šis dokuments palīdzēs īstenot dzīvē visdažādākās idejas, kas paaugstinās dzīves līmeni ne tikai kādā konkrētā pilsētā vai pašvaldībā, bet arī visā reģionā, tātad visā valstī kopumā. Mēs visi vēlamies dzīvot pasaulē, kas piepildīta ar skaistumu, mīlestību un labsirdību, taču tas, pirmkārt, ir atkarīgs no katra no mums pašiem: no tā, kādu ieguldījumu mēs ieguldīsim. Tādēļ es vēlos, lai šodien dienas memorands nekļūtu vienkārši par parastu papīru, bet gan palīdzētu realizēt konkrētas idejas un sapņus.”

Dokuments arī nākotnē ir atvērts parakstīšanai, ko divas reizes gadā varēs izdarīt jebkura Latgales teritorijā reģistrēta nevalstiskā organizācija, iesūtot pieteikumu uz e-pastu: oskars@nvoc.lv . Tajā jānorāda: parakstītāja vārds, uzvārds, NVO nosaukums, pašvaldība, kontaktinformācija (tālr. nr., e-pasts, mājaslapas adrese).

Memorands (15.92 KB)