Starts kaimiņu ceļā

Lai veicinātu Latvijas – Baltkrievijas pārrobežu pieejamības attīstību, uzlabojot divu kaimiņvalstu ceļus līdz vienkāršotam robežas šķērsošanas punktam Kaplava – Plusi abās robežas pusēs, Krāslavas novada dome sadarbībā ar Valsts robežsardzi, Braslavas rajona izpildkomiteju, Baltkrievijas Republikas valsts robežsardzes komiteju un Vitebskas apgabala izpildkomitejas Ekonomikas komiteju ir uzsākusi Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas programmas projektu LLB-2-254 „Latvijas un Baltkrievijas pārrobežu pieejamības uzlabošana caur robežšķērsošanas punktu Kaplava – Plusi” / „Kaimiņu ceļš”.

2013.gada 11.oktobrī Braslavā notika pirmā projekta vadības komitejas sanāksme tikšanās, kuras laikā abu valstu pārstāvji apsprieda galvenos jautājumus veiksmīgai projekta realizācijas gaitai.

Projekta gaitā paredzēts rekonstruēt divus ceļu posmus, kas uzlabos Latvijas-Baltkrievijas pierobežas infrastruktūru un pieejamību. Efektīvākai robežkontrolei, lai neveidotos rindas robežkontroles punktā Kaplava-Plusi, tiks iegādāti divi tehniskie komplekti vienkāršotā robežas šķērsošanas punkta robežsargu ikdienas darbam. Projekta gaitā tiks sniegta informācija 11 pierobežas pašvaldību (8 Latvijā – Dagda, Daugavpils , Krāslavas, Aglona, Zilupe, Ilūkste, Ludza, Rēzekne – un 3 Baltkrievijā – Verhņedvinska, Braslava, Miori) iedzīvotājiem par pieteikšanos vienkāršotai robežas šķērsošanas procedūrai. Tiks organizēti divi pārrobežu semināri pierobežas pašvaldību darbiniekiem, izdoti publicitātes materiāli, kas pierobežas iedzīvotājiem skaidros vienkāršotās robežas šķērsošanas procedūru, kā arī popularizēs Kaplava – Plusi punkta izmantošanu, izvairoties no rindām starptautiskās robežas šķērsošanas vietā.

Pierobežā, braucot pa ceļu, kas savieno abas valstis, satiekot cilvēkus, kuri labās kaimiņattiecības izmanto savstarpējo attiecību uzturēšanai, uzzinām, ka otrpus robežai dzīvo radinieki – mātes, māsas, brāļi. Ikviens stāsts ir sensitīvs un personīgs, bet visi sastaptie ir priecīgi, ka kopš 2010.gada ir šāda iespēja, vienkāršoti šķērsot robežu, taču pastāv arī problēmas, ceļi nav labā stāvoklī, īpaši ziemā tie ir šauri, pavasarī un rudenī izdangāti. Savukārt rindas uz robežas aizņem laiku, kuru gribētos izmantot labāk sarunai, tikšanās priekam ar radiem, kā arī saviem aizgājējiem, kas guldīti kapu kalnā Baltkrievijas pusē.

Kaplavas robežsardzības nodaļas priekšnieks Ēriks Sitniks atzīmē:„Attīstot infrastruktūru, modernizējot tehniskos līdzekļus Kaplavas robežpārejas punktā, informējot pierobežas iedzīvotājus, tiks uzlabots robežsardzes primārais uzdevums, veikt kvalitatīvu un ātru valsts robežu šķērsojošo personu pārbaudi un kontroli, tādējādi, manāmi samazināsies laiks, lai šķērsotu abu valstu robežu. Jāatgādina, ka robežu Kaplavas robežpārejas punktā ir atļauts šķērsot tikai ar vietējās pierobežas satiksmes atļaujām, nevis ar vīzām. Ar vienkāršoto robežas šķērsošanas atļauju caur Kaplavas robežpārejas punktu dienā šķērso vidēji 125 pierobežas teritorijas iedzīvotāji un 55 transportlīdzekļi.”

Projekta kopējās izmaksas sastāda 511 755, 34 EUR. ES finansējums (90%) 460 579,80 EUR, nacionālais līdzfinansējums (10%).

Īstenošanas periods 08.2013. – 05.2014.

Informāciju sagatavoja:
Zane Ločmele
Projekta „Latvijas un Baltkrievijas pārrobežu pieejamības uzlabošana caur robežšķērsošanas punktu Kaplava – Plusi”/„Kaimiņu ceļš” publicitātes speciāliste