LPR apbalvojums stiprina latgalisko pašapziņu un tiek augstu novērtēts

Savā mūžā esmu saņēmis daudz dažādu apbalvojumu, taču šis – Latgales plānošanas reģiona Atzinības raksts ir mana mūža augstākais apbalvojums, jo tā saņemšanai mani izvirzījusi Latgales tauta caur saviem priekšstāvjiem – pašvaldības deputātiem, – tā 20. februārī, Rēzeknē saņemot Latgales reģiona augstāko apbalvojumu, teica viens no pieciem apbalvotajiem – Rēzeknes Goda pilsonis un Latgaliešu biedrības izpilddirektors PĒTERIS KEIŠS.


Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētājs, Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods uzsvēra, ka gan politiķiem, gan sabiedriskajiem, izglītības un kultūras darbiniekiem ejams viens ceļš – Latgales attīstības ceļš. Latgale nav bārenīte, kam jāsamierinās ar mazumiņu. Ir pienācis laiks arī Latgalei nostāties kā līdzvērtīgam partnerim citu reģionu vidū.
Latgales pašvaldību, uzņēmēju, kultūras un sabiedrisko darbinieku sasniegumi ir apliecinājums, ka tieši Latgalē tiek realizētas visdrosmīgākās idejas un ka tieši te ir iespējams atrast savām idejām domubiedrus, – to atzina viena no Atzinības raksta saņēmējām – Balvu mākslas skolas direktore ELITA TEILĀNE.

Apliecinājums tam ir arī Latgales Radio piemērs. Latgaliskais sīkstums un neatlaidība par spīti grūtībām ļāva piepildīt sapni par latgaliešu radio, kuru klausās ne tikai Latvijā, bet arī – ar interneta starpniecību – visā pasaulē. LATGALES RADIO vadītājs un dibinātājs VALDIS LABINSKIS atzīmēja, ka bieži vien uz jautājumu, kāpēc radio netika izveidots Rīgā, kur tik daudz latgaliešu, viņš atbild, ka vissvarīgākais ir latgalisko apziņu un valodu stiprināt un kopt pašā Latgalē. Šobrīd Latgales Radio jau strādā vairāk kā 20 jauni un enerģiski Latgales cilvēki, kuri radio eterā sarunājas latgaliski, tādējādi stiprinot latgalisko pašapziņu arī pārējā sabiedrībā.

Savukārt FOLKLORAS KOPAS „OLŪTEŅI” valdītāja INTA VIĻUMA, saņemot apbalvojumu, atzina, ka to ir īpaši patīkami saņemt savā dzimtajā pusē, jo tieši Rēzeknes apkārtnē radusies pirmā interese par latgaliešu mutvārdu folkloru. Šobrīd folkloras kopa „Olūteņi” aktīvi darbojas ne tikai Krāslavas rajonā, bet piedalās daudzos pasākumos un festivālos Latvijā un ārpus valsts robežām.

Atzinības raksta pasniegšana noritēja sirsnīgā gaisotnē, jo ikviens no apbalvotajiem ar savu dziļāko būtību un pārliecību ir Latgales patrioti ne tik daudz vārdos, cik apliecinot to ar savu dzīves gājumu. Tam pierādījums ir arī dzejnieks, literāts, kultūras un folkloras darbinieks, Balvu rajona Šķilbēnu pagastā, mākslinieks un reizē arī ļoti saimniecisks cilvēks – kādreizējā kolhoza Upīte priekšsēdētājs ANTONS SLIŠĀNS, kurš ir vairāk kā 20 grāmatu autors, jaunībā studējis gan glezniecību, gan arī agronomiju, bet nu jau daudzus gadus veido un kopj Upītes kultūrvēstures muzeju.

Latgales plānošanas reģions, pasniedzot šo apbalvojumu, vēlas stiprināt un celt latgalisko pašapziņu Latgales cilvēkos un sabiedrībā kopumā. Kā atzīmēja plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētāja vietnieks, Krāslavas rajona padomes un Šķeltovas pagasta vadītājs Andris Badūns, viens tu esi tikai piliens jūrā vai tikai viena balss korī. Bet kopumā katrs no mums esam tauta. Un tikai kopumā ir mūsu spēks.

Latgales plānošanas reģiona Atzinības rakstam pretendentus var izvirzīt ikviena Latgales pašvaldība ar tās domes vai padomes lēmumu. Pretendentu pieteikšana notiek katra gada rudenī.
Pasākums norisinājās sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas domi, apbalvojumu saņēmējus sveica mazie dziedātāji no Rēzeknes popgrupas „En den dino” Aijas Grabustes vadībā.

Informāciju sagatavoja:
Ginta Kraukle,
LPR preses sekretāre
t. 29492184, ginta.kraukle@latgale.lv