Latgales plānošanas Atzinības rakstu pasniegšanas ceremonija

Jau trešo reizi Latgales plānošanas reģions rīkoja svinīgu pasākumu par godu spilgtākajām Latgales personībām, lai pateiktos par sevišķiem sasniegumiem Latgales reģiona tautsaimniecības, izglītības un zinātnes, kultūras un sporta jomā, Latgales reģiona tēla veidošanu valstī un pasaulē. Latgales plānošanas reģions, pasniedzot šo apbalvojumu, vēlas stiprināt un celt latgalisko pašapziņu. Kandidatūras uz šāda apbalvojuma piešķiršanu ieteica Latgales pašvaldības.


Par ieguldījumu Latgales reģiona izaugsmē un par godu Latvijas Valsts 90.gadadienai 16.novembrī Rēzeknes rajona padomē ar LPR Atzinības rakstu tika apbalvoti 10 cilvēki, kuri savu ikdienas darbu un sirdsdegsmi velta Latgales attīstībai un nostiprināšanai.

SIA “Latgales Lauksaimniecības zinātnes centrs” direktore Veneranda Stramkale – par Austrumlatvijas lauku uzņēmēju, zemnieku darbības veicināšanu un lauksaimniecības produkcijas ražošanas attīstību.

Rēzeknes Latgales kultūras centra izdevniecības vadītājs, grāmatizdevējs, Rēzeknes Goda pilsonis Jānis Elksnis – par Latgales izdevniecības attīstību un latgaliešu valodas popularizēšanu.

Rēzeknes pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Rēzeknes slimnīca” valdes priekšsēdētājs Jānis Jukna – par sasniegumiem Latgales reģiona attīstībā.

Ludzas Bērnu un jauniešu centra direktore Eleonora Obrumāne – par veiksmīgu un radošu darbu bērnu un jaunatnes pilsoniskajā audzināšanā, Latgales kultūrvēsturisko tradīciju saglabāšanu un attīstību.

Baltinavas pagasta dramatiskā kolektīva “Palādas” vadītāja, Baltinavas vidusskolas valodas un literatūras skolotāja Anita Ločmele – par savdabīgu latgaliešu mentalitātes un valodas popularizēšanu.

Līvānu 1.vidusskolas folkloras kopas “Ceiruleits” vadītāja Anna Kārkle – par izcilu veikumu Latgales tradicionālās kultūras mantojuma un novada savdabības saglabāšanā un kopšanā.

Biedrības “ Speedway Grand Prix of Latvija” valdes priekšsēdētājs Vladimirs Ribnikovs – par aktīvu Latvijas spīdveja attīstību un popularizēšanu.

Daugavpils rajona tautas izglītības un kultūras centra vadītāja Ināra Mukāne – par daudzveidīgas izglītības un kultūras vides attīstības nodrošināšanu, starpkultūru dialoga veicināšanu starp dažādām sociālajām grupām.

Rēzeknes Augstskolas rektors, Dr. oec. Prof. Leonārs Svarinskis – par ieguldījumu Rēzeknes Augstskolas attīstībā.

Dzejniece un žurnāliste Anna Rancāne – par latgaliešu mentalitātes popularizēšanu.

Informāciju sagatavoja:

Zane Ločmele
Latgales plānošanas reģiona preses sekretāre
t.65681547; fakss 65681541; mob.26672621
e-pasts: zane.locmele@latgale.lv