Pateicība par latgaliešu valodas popularizēšanu

Latgales reģiona attīstības aģentūras rīkotā svinīgā pasākumā Rēzeknē tika pasniegts pirmais Latgales plānošanas reģiona Atzinības raksts. Balva nodibināta un pirmais laureāts izvēlēts pēc Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes (LPRAP) priekšsēdētāja vietnieka Andra Badūna ierosinājuma.


Pirmo Atzinības rakstu LPRAP piešķīra mūzikas grupai “Borowa MC” par sasniegumiem Latgales reģiona kultūras un valodas popularizēšanā. Saņemot atzinību Ingars Gusāns pateicās par izrādīto godu, kā arī apsolīja, ka mūziķi turpinās darbu pie latgaliešu kultūras popularizēšanas gan Latvijā, gan arī pašā Latgalē.

LPRAP priekšsēdētājs Andris Vaivods, kā arī Latgales reģiona attīstības aģentūras direkotrs Māris Bozovičs apliecināja, ka grupa „Borowa MC” ar sasniegumiem mūzikas jomā rādījusi priekšzīmi visam Latgales reģionam censties sasniegt līdzīgus rezultātus arī citās jomās.

Ar Latgales plānošanas reģiona Atzinības raksta Nolikumu var iepazīties Latgales reģiona portālā (NOLIKUMS).
Atzinības raksts nodibināts, lai pateiktos darbiniekiem un kolektīviem par nozīmīgiem sasniegumiem Latgales reģiona tautsaimniecības, izglītības un zinātnes, kultūras, sporta un pašvaldības pārvaldes jomā. Atzīmēsim, ka izvirzīt kandidatūras uz šāda apbalvojuma piešķiršanu var jebkura Latgales pašvaldība.

Informāciju sagatavoja:
Juris Viļums
Latgales reģiona attīstības aģentūra
26393531
jureits@latgale.lv