Remigrācijas jomā liela nozīme ir kvalitatīvas informācijas apmaiņai