Norvēģijas eksperti konsultē Latgales pedagogus par uzņēmējdarbību